image image image image
Mārtiņi Rojas PII “Zelta zivtiņā” 10. novembrī Latvijā svin Mārtiņdienu. Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Arī PII “Zelta zivtiņa” šie svētki tika atzīmēti.
Kopā esam Latvija. Es, tu, mēs – kopā esam Latvija, kopā mācāmies, dziedam, dejojam un skandējam dzeju. Tādu svētku sajūtu varēja izbaudīt klātesošie Rojas vidusskolas Latvijai veltītajā koncertā.
Apsveikums! Maza maza tēvuzeme Divu roku platumā. Mīļa mana tēvuzeme Divu roku siltumā. Dziļa mana tēvuzeme Visa mūža garumā. K. Skujenieks
Muzeja pasākumā pulcējas ģipcenieki Jau tradicionāli valsts svētku mēnesī Rojas Jūras zvejniecības muzejs ceļ godā savu daļu Latvijas – vairākkārt runāts par Kalteni un Selgas ielu Rojā, bet šoreiz kārta bija pienākusi citam jūrmalciemam – Ģipkai.

Twittera ziņas

Laika ziņas

Jaunākais

"Mana līdzdalība Rojas nākotnei"

No š. g. 21. novembra līdz 2018. gada 31. janvārim Rojas novadā tiek realizēts projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnei ” (Nr. 2-25/58).

 

"Esi vesels-ieguldījums tavai nākotnei!" pasākumu plāns novembrim

ESF projekta "Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!" (Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru, mācību un citu pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim.

 

Rojas pludmalē atjaunota koka pastaigu laipa

Rojas pludmalē atjaunota koka pastaigu laipa

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 10 Latvijas un 4 Lietuvas partneriem, tostarp Rojas novada pašvaldību, piedalās pārrobežu projektā INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. g.projektā Nr. LLI-010 „Dabas tūrisms visiem” (UniGreen).

 

Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā

Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā

Rojas ostā 2018. gada pavasarī tiks uzsākta Igaunijas - Latvijas Pārrobežu projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” realizācija. Projekta ietvaros ostā tiks izbūvētas, nostiprināts Rojas upes labais krasts, uzstādītas peldošās piestātnes līdz 60 jahtām, atjaunots kuģu ceļš, rekonstruētas esošās un uzstādītas jaunas navigācijas zīmes. Projektu paraudzēts pabeigt līdz 2020. gada maijam.

 

Rojas novada karte


Afiša

bangamb

Notikumu kalendārs

Portālā

Šobrīd klātienē ir 270 viesi