Arhīvs

Filtrs 

 • Izsludināts 2017.gada projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!"

  Aicinām Rojas novada biedrības un nodibinājumus iesniegt projekta pieteikumus Kurzemes NVO atbalsta centrā līdz 02.02.2017. projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100...
 • Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina

  Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus, kuri 2017.gada maija mēnesī vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt savas laulības ...
 • Gada nogale Rojupes BJIC “Varavīksne”

  Līdzīgi kā citus gadus, arī 2016. gada nogale Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā “Varavīksne” pagāja ļoti darbīgi. Īpašais Ziemassvētku gaidīšanas laiks iesākās ar telpu dekorēšanu, kartiņu un dāvaniņu gatavošanu, p...
 • Dodot gūtais – neatņemams

  Gada nogalē darba pilnas rokas bija jau tā allaž darbīgajai Rojas novada Invalīdu biedrības saimei. Vispirms notika darbietilpīga gatavošanās Invalīdu biedrības Ziemassvētku pasākumam, kas notika 23. decembrī multifunkcionālā centra “Str...
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs informē

  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs informē par par nodokļiem 2017.gadā. . ...
 • Paldies par padarīto – kopā mēs esam spēks!

  Mājīgā gaisotnē atpūtas centrā “Otra puse” 28.decembrī Rojas novada domes priekšsēdētāja un Rojas novada Sociālais dienests pasniedza pateicības rakstus brīvprātīgajiem darbiniekiem par sadarbību ar Rojas novada domi un Sociālo die...
 • Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Rojas novadā

  Kā informēja Rojas novada sadzīves atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia vide”, sakarā ar to, ka Saeima lēmusi būtiski paaugstināt dabas resursu nodokli, no 2017. gada 1. janvāra visā Latvijā pieaugs sadzīves atkritumu apsaimniekošana...
 • Par nekustamā īpašuma nodokli

  Tāpat kā līdz šim, arī 2017. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas (to daļas), bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. ...
 • Rojenieki iepērkas un sagaida Ziemassvētku vecīti

  Mēdz teikt, ka skaistāks par pašiem svētkiem, ir to gaidīšanas laiks. Īpaši interesants un notikumiem piesātināts ir šis – Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kurā tik daudz kas jāpagūst. ...
 • Rojas muzejā skatāma Māra Subača izstāde

  10. decembrī Rojas Jūras zvejniecības muzejā atklāja mākslinieka Māra Subača darbu izstādi “Jūras neredzamais skaistums”. ...
 • Laime vienmēr slēpjas vienkāršās lietās

  Kamēr mums ir ģimene, divas rokas un kājas, gaišs prāts un ātra gaita, neaizdomājamies par tiem, kuri savas dzīves nogali pavada vientulībā – atrauti no apkārtējās pasaules un ar minimāliem iztikas līdzekļiem, kas tik tikko pietiek pā...
 • Rojenieki iepērkas un sagaida Ziemassvētku vecīti

  Mēdz teikt, ka skaistāks par pašiem svētkiem, ir to gaidīšanas laiks. Īpaši interesants un notikumiem piesātināts ir šis – Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kurā tik daudz kas jāpagūst. ...
 • SIA “Rojas DzKU” informē

  Liela daļa daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieki izteikuši neapmierinātību par likuma normu MK noteikumu Nr.1013., punkts 17.4. „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju” atkritumu maksas aprēķinu kārtību atbilstoši dz...
 • Informācija par izmaiņām autobusu kustību maršrutos

  Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās, no 2016.gada 24. līdz 26.decembrim, kā arī 31.decembrī un 1.janvārī, gaidāmas izmaiņas aptuveni 500 reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutu. Atsevišķos maršrutos tiks norīkoti papildu reisi ...
 • Labākais pasaulē!

  Imants Ločmels tikko atgriezies no Lasvegasas, kur tika ielūgts uz čempionu turnīru novusā  “Labākais no labākajiem pasaulē – 2016”. Sacensībās piedalījās novusisti no Austrālijas, ASV, Kanādas, Latvijas, Krievijas. ...
 • Rojas invalīdu biedrība atzīmē Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti

  3. decembris ir nozīmīgs datums cilvēktiesību kalendārā visā pasaulē – šo dienu Apvienoto Nāciju Organizācija  pasludinājusi par starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti. ...
 • Mobilais mamogrāfs Rojā

  Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas Rojā ieradīsies 19.decembrī pie doktorāta, Selgas iela 7. ...
 • Pašvaldība meklē risinājumu meža cūku invāzijas problēmai Kaltenē

  Saņemot divdesmit sešu Kaltenes iedzīvotāju parakstītu iesniegumu, Rojas novada pašvaldība vērsās Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības Talsu mežniecības administrācijā, lūdzot rast risinājumus meža cūku likvidācijai ...
 • Rojas evaņģēliski luteriskā baznīca piedzīvos vērienīgu pārbūvi

  28.oktobrī Lauku atbalsta dienests informēja, ka ir apstiprināts Reliģiskās organizācijas “Rojas evaņģēliski luteriskā draudze” projekta iesniegums Nr. 16-08-AL35-A019.2202-000007 “Rojas luterāņu baznīcas sakrālā mantojuma saglabāša...
 • Biedrība “Stiprai ģimenei” realizē projektu ģimenēm ar bērniem

  Sadarbībā ar Rojas novada domi un Talsu rajona partnerību biedrība “Stiprai ģimenei” Lauku atbalsta dienestam iesniedza projekta iesniegumu Nr.16-09-AL35-A019.2201-000014 “Stipras ģimenes pamati”. ...