Arhīvs

Filtrs 

 • Popielas dalībnieki -pārsteidzoši un radoši !

  Viņi ir pārsteidzoši! Viņi ir tik radoši! Tā teica ne viens vien skatītājs, kurš 10.februārī pabija gadskārtējā pasākumā “Popiela” Rojas kultūras centrā.  ...
 • Sadraudzības pasākums Melnsils BJIC!

  Šogad 17. februārī  Melnsils BJIC organizēja  pasākumu „Valentīndienu ballīte”, kuru apmeklēja gan  Rojas  MFC „Strops” un Rojupes BJIC „Varavīksne” bērni un jaunieši. ...
 • Mobilais mamogrāfs Rojā

  15.martā no plkst.10.00 līdz plkst.17.00  Rojā, Selgas ielā 2 (pie veikala) mobilā diagnostika ...
 • Rehabilitācijas programma personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem

  LM Sociālās integrācijas valsts aģentūra ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" ietvaros piedāvā iespēju ...
 • Rojas zivju konservu rūpnīca – joprojām dzīva cilvēku atmiņās

  4. februārī jau tradicionāli uz Selgas ielas vārdadienas svinībām interesentus aicināja Rojas Jūras zvejniecības muzejs. Šī gada lielā tēma  - Rojas zivju konservu rūpnīca, tautā saukta par fabriku. ...
 • Panākumi konkursā

  14. februārī Rīgā A. Dombrvska Mūzikas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa fināls. ...
 • Vidusskolēni godam aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus!

  14. februārī trīspadsmit Rojas vidusskolas 11.klases audzēkņi ar pamatīgu uztraukumu prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Šogad tēmas bija plaši pārstāvētas un interesantas:  ...
 • No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu

  Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu jāiesniedz V...
 • Rojā norisinās apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā

  7.februārī Roja Kultūras centra semināru zāle bija ļaužu pilna, jo notika apmācības/supervīzijas programma “Sadarbība un profesionālās robežas bērnu tiesību aizsardzības jomā”, kurā piedalījās dažādu bērnu tiesību aizsardzība...
 • Atbalsts akvakultūras saimniecībām paredzētajiem pārvaldības un konsultāciju pakalpojumiem

  Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Akvakultūras saim...
 • Talsu biznesa inkubators organizē bezmaksas semināru

  Talsu biznesa inkubators 2017.gada 22.februārī aicina interesentus uz bezmaksas semināru "ES fondu atbalsts un knifi projektu pieteikumu izstrādei" Talsu kino “Auseklis” 2.stāva zālē, Kr.Valdemāra 17 A, Talsos. ...
 • Kaltenē un Rojā bauda dievišķu mūziku

  27. janvāra svētdienā visiem interesentiem bija ekskluzīva iespēja Kaltenes un Rojas baznīcās baudīt Eiropas viduslaiku un renesanses mūziku vokālās grupas “Ars Antiqua Rīga” izpildījumā. ...
 • Apstiprināts Rojas novada pašvaldības 2017.gada budžets

  17. janvāra kārtējā Rojas novada domes sēdē septiņi klātesošie deputāti vienbalsīgi apstiprināja 2017.gada budžetu 3 732 656 eiro apmērā, kas ir par 201 938 eiro vairāk nekā pagājušā gada budžets. ...
 • Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei

  Kurzemes plānošanas reģions līdz 16.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei. ...
 • Bērnu fizioterapeita lekcijas un dūlas nodarbības Rojā

  Sākot ar februāri multifunkcionālajā centrā “Strops” māmiņām ar bērniem notiks nodarbības bērnu fizioterapijā un nodarbības pie profesionālas dūlas, tāpēc aicinām ikvienu māmiņu pieteikties bezmaksas apmācībām! ...
 • Rojas novada pašvaldība pārdod slēgtā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli septiņpadsmit lucīšu murdu zvejas rīku nomas limitus

  Rojas novada pašvaldība pārdod slēgtā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zvejas nomas limitus uz zvejas rīkiem – 17 (septiņpadsmit) lucīšu murdiem zvejai Rīgas jūras līča piekrastē, Rojas novada administratīvajā teritorijā 2017.ga...
 • Valsts konkursa II kārta mūzikas skolā

  17. janvārī Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta. ...
 • Mācību pusgada noslēgums Rojas Mūzikas un mākslas skolā

  Mūzikas un mākslas skolas mācību gada 1. pusgads noslēdzās ar Ziemassvētku koncertu „Svinēsim svētkus kopā!” ...
 • Izsludināts 2017.gada projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!"

  Aicinām Rojas novada biedrības un nodibinājumus iesniegt projekta pieteikumus Kurzemes NVO atbalsta centrā līdz 02.02.2017. projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100...
 • Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina

  Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus, kuri 2017.gada maija mēnesī vēlas svinīgos apstākļos atzīmēt savas laulības ...