Arhīvs

Filtrs 

 • Starti Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

  9. jūlijā Cēsīs noslēdzās Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017, kurā piedalījās 2803 sportisti no 82 pašvaldībām. ...
 • Rojas novada dome aicina pieteikt bērnus vasaras nometnei

  Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”. ...
 • 14. jūlijā plkst. 18.00 laukumā pie Rojas KC DEJU ŠOVS

  ...
 • Arhitekts Jānis Bērziņš Rojā: “Laime ir tepat, vajag tikai rakt.”

  Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par arhitektu Jāni Bērziņu no Rojas: http://tuesi.lv/vajag-tikai-rakt/ . Video veidots Latvijas valsts simtgades svinību programmas ietvaros. ...
 • Mežacūkas Kaltenē posta zālienus un kartupeļu laukus

  Jūlija sākumā pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Kalteni, kur vairākos īpašumos kārtējo reizi bija ciemojušās mežacūkas, uzarot vietējo iedzīvotāju zālienus un izpostot kartupeļu laukus. ...
 • Konkurss "EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai"

  Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums. Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimnie...
 • Seminārs “Starpteritoriālā projekta piedāvātās iespējas”

  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz  Semināru – diskusiju mājražotājiem un amatniekiem “Starpteritoriālā projekta piedāvātās iespējas” ...
 • Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē

  Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu ...
 • Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks

  Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģion...
 • Ellas Mežules gleznu izstāde “Patme”

  ...
 • Konkurss „Par Rojas vidusskolas direktora amatu”

  Rojas novada dome izsludina konkursu „Par Rojas vidusskolas direktora amatu". Konkursa nolikumu var saņemt Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, vai interneta mājaslapā šeit>>>  Aptaujas un iesnieguma lejupielāde šeit>>>...
 • 3. jūlijā Latvijā sāksies ģimenes ārstu streiks

  3. jūlijā pulksten 12.00 visā Latvijā sāksies beztermiņa ģimenes ārstu streiks. Tajā piedalīsies teju 700  ģimenes ārsti, tai skaitā mūsu Mudīte Džeriņa, Ingrīda Miķelsone un Ruta Berga. Par radušos situāciju stāsta Mudīte Džeri...
 • Edija Megņa foto izstāde

  ...
 • Rojas novada bāriņtiesa informē

  Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Pāvuliņa atvaļinājuma laikā no 26.06.2017. līdz 07.07.2017., jautājumos par apliecinājumu veikšanu, apmeklētājus pieņem Rojas bāriņtiesas ...
 • Rojas novada iedzīvotāji aicināti stiprināt savu veselību!

  Augusta mēnesī ir paredzēti dažādi veselības veicināšanas pasākumi Rojas novada iedzīvotājiem projekta ietvaros - ES fonda projekta “Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei” Nr.9.2.4.2./16/I/044. ...
 • Rojas novada vientuļie seniori pilni jaunu iespaidu atgriezušies no ekskursijas

  Sākoties vasarai un siltākam laikam, aktīvi iesākušās Latvijas Samariešu apvienības organizētās ekskursijas vientuļajiem senioriem projekta “Vecums ≠ vientulība” ietvaros. ...
 • Šveices pūtēju orķestra koncerts

  ...
 • Izgaismo Latviju!

  ...
 • Par valsts piešķirto līdzfinansējumu pašvaldībām ir iegādāti jauni mācību palīglīdzekļi

  Par saņemtajām valsts mērķdotācijām Rojas iestādes iegādājušās dažādus mācību palīglīdzekļus. Finansējums tika piešķirts valsts budžeta programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” pašvaldības pasākumam ...
 • Sagaidot Saulgriežus!

  ...