Arhīvs

Filtrs 

 • Rojas pludmalē atjaunota koka pastaigu laipa

  Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 10 Latvijas un 4 Lietuvas partneriem, tostarp Rojas novada pašvaldību, piedalās pārrobežu projektā INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. g.projektā Nr. LLI-010 „Dabas tūri...
 • Tiek sadalītas balvas ‘’Radām Novadam’’ 1.posma finālā

  28.oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās jaunradītu un īstenotu jauniešu biznesa projektu konkursa ‘’Radām novadam’’  pirmā posma fināls. Šajā finālā rīcības plānus prezentēja 17 konkursa labākās komandas,kas ...
 • Pēc renovācijas atklāts Rojas stadions

  Šī gada rudens Rojas novada vēsturē ieies ar priecīgu notikumu – 24. oktobrī notika ilgi gaidītā stadiona atklāšana pēc renovācijas. ...
 • Vēlreiz par avotiņu

  Pēc pašvaldības pasūtījuma oktobra sākumā sertificēta laboratorija veikusi analīzes Rojas avotiņa (Upes ielas galā) ūdenim, lai pārliecinātos, vai plašsaziņas informācijas līdzekļos paustā informācija atbilst patiesībai. ...
 • Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā

  Rojas ostā 2018. gada pavasarī tiks uzsākta Igaunijas - Latvijas Pārrobežu projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” realizācija. Projekta ietvaros ostā tiks izbūvētas, nostiprināts Roj...
 • Rojas dziedātāji konkursā „JŪRAS ZVAIGZNE”

  19. oktobra rītā Rojas Mūzikas un mākslas skolas jaunie dziedātāji kopā ar saviem pedagogiem devās uz Ventspili, kur notika IV Latvijas Mūzikas skolu kora klašu solistu, duetu un trio konkurss – JŪRAS ZVAIGZNE, kurš tika veltīts operdzied...
 • Aicinājums piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs

  Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedr...
 • Andas Krauzes fotoizstāde "...par viņiem..."

  ...
 • Laura Līvzinieka fotoizstāde "Jūras stāsti"

  ...
 • Profesiju nedēļa PII “Zelta zivtiņa”

  No 9. oktobra līdz 15. oktobrim PII “Zelta zivtiņa” notika profesijas nedēļa, kuras ietvaros lielākajiem bērniem no grupiņām “Burbulēni” un “Karūsiņas” tika saplānotas mācību ekskursijas. ...
 • 21. novembrī no plkst. 10:00 - 17:00 Rojā, Selgas ielā 2 - Mobilā diagnostika

  ...
 • 16. oktobrī plkst. 14:00 Talsos, seminārs "Uzņēmējdarbības tendences Ziemeļeiropā"

  ...
 • Ieguldi tagadnē

  Bieži izskan satraukuma pilns sauciens par mūsu mīļo, skaisto ciematu: ’’Kur paliek jaunieši? Rojā nekas netotiek!’’ Bet.. vai mēs aizdomājamies, kāpēc tā notiek? Vai mēs paši neveidojam sava ciemata tēlu, tā nākotni? Vai tā nav...
 • Informācija par nākošo Rojas Tūrisma biedrības kopsapulci

  16.oktobrī Rojas novada tūrisma uzņēmēji, kuri ir Rojas Tūrisma biedrības biedri, sanāks kopā uz biedrības kopsapulci. Sapulces sākums pl.11:00, Rojas novada domes sēžu zālē, 2.stāvā. ...
 • “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

  Ar šā gada 5.oktobri visā Latvijā tiek uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. ...
 • Gardēžu svētki Rojas PII

  Tuvojoties Miķeļdienai, Rojas PII “ Zelta zivtiņa ” daudz tiek runāts par Miķeļdienas tradīcijām, iets rotaļās, dziedātas dziesmas par rudens ražas bagātību, skandētas tautasdziesmas. ...
 • "Aleksandra kvartets" Rojā

  Pašā septembra nogalē Rojas Mākslas un mūzikas skolas izstāžu zālē notika akordeonistu ansambļa ''Aleksandra kvartets" koncerts. Kvarteta mājas ir Liepāja, un kvartetā kopā spēlē Aleksandrs Ļebedevs – akordeons, Cilda Ļebedeva – klav...
 • Angļu valodas apmācības

  Angļu valodas apmācības pamatlīmenī un ar priekšzināšanām nelielā grupā (4-6 cilv.) un individuāli. ...
 • Talsu slimnīcā tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas stacionārie tālruņi

  Saziņai lūdzam zvanīt uz sekojošiem mobilajiem numuriem: Reģistratūra - 29243640Uzņemšanas nodaļa (SMPP) – 29192830 ...
 • Nekustamā īpašuma atkārtota izsole

  Rojas novada dome rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dz...