Arhīvs

Filtrs 

 • Miķelis Lisments no Rojas

  Šādu nosaukumu ieplānojusi producente Dzintra Geka dokumentālajai filmai par bijušā kolhoza „Banga” priekšsēdētāju, viņa darbīgo mūžu un Rojas ciemata celšanu, kā arī līdzgaitniekiem un tiem, kas devuši savu ieguldījumu Rojas cie...
 • Tiks realizēts projekts "Esi aktīvs un vesels!"

  09.03.2012.Lauku atbalsta dienests Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde atsūtīja biedrībai ''Rasa'' pieņemto lēmumu par projekta Nr.11-08-ZL12-Z401101-000005 ''Esi aktīvs un vesels!'' apstiprināšanu. ...
 • Uz Rojas kultūras centra skatuves – lielisks kopdarbs!

  Tā jau ir zināma lieta – ja kultūras centra zāle ir līdz malām piepildīta, tad vai nu rojenieki paši dzied vai spēlē teātri. Tā tas bija arī pagājušajā sestdienā, kad novada ļaudis atkal varēja baudīt Rojas pašdarbības teātra akti...
 • Daudzdzīvokļu mājas siltināšana

  Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) atbalsta š.g. aprīlī uzsākta SIA „Rojas DzKU" pārvaldītās daudzdzīvokļu mājas Strauta ielā 6, Rojā siltināšana.Mājai tiks siltināta mājas cokola daļa, fasāde un bēniņu pārsegums....
 • Rojas burātāji Itālijā

  Lieldienas ir brīnišķīgs laiks. Īpašs tas bija mazajiem Optimist burātājiem, jo Itālijā Gardas ezerā notika pasaules lielākais pasākums „Lake Garda Meeting Optimist Class”. ...
 • Realizēts projekts - Rojas sociālā dienesta darbības paplašināšana

  Pateicoties Rojas novada Domes Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei un Rojas novada Sociālā dienesta Sociālai darbiniecei darbā ar veciem cilvēkiem un invalīdiem Baibai Trūbiņai, tika iesniegts pieteikums projektam „Rojas sociā...
 • Salidojums

  „Salidojums” - tā saucas Rojas Mūzikas skolas akordeonistu un ģitāristu koncerta programma, kuru dzirdēsim 2012. gada 7. aprīlī plkst. 16.00 Rojas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. Rojeniešus, kurus saista un kuriem patīk skaņdarb...
 • Apstiprināts Rojas novada ģerbonis

  2012.gada 22.martā Rojas novada Domes izpilddirektors Jānis Pūce kopā ar mākslinieci Ilzi Lībieti piedalījās Valsts Heraldikas komisijas sēdē, kur tika apstiprināts Rojas novada ģerbonis ...
 • Par Rojas novada Sporta skolu

  2012.gada 21.februārī Rojas novada Domes deputāti vienbalsīgi lēma par Rojas novada pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes - Rojas novada Sporta skolas dibināšanu. ...
 • Rojas bezvadu interneta mākonis

  14.12.2011. Lauku atbalsta dienests Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde atsūtīja Rojas novada Domei pieņemto lēmumu par projekta Nr.11-08-LL18-L413101-000007 „Rojas bezvadu interneta mākonis" apstiprināšanu. ...
 • Par Rojas novada teritorijas plānojumu

  20.09.2011. Rojas novada Domes pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 13, 17. punkts) apstiprināt Rojas novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023. gadam un izdot kā saistošos noteikumus Nr. 22/2011 teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas iz...
 • Apstiprināts novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam

  Rojas novada Dome 20.09.2011. pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 13, 17.punkts par Rojas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu. . ...
 • Paziņojums par Rojas novada teritorijas plānojumu

  Ievērojot LR MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" IV. sadaļas punktu pretrunīgo interpretāciju attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanos spēkā, ...
 • Foto akcija "Viena diena Rojas novadā"

  Rojas Jūras un zvejniecības muzejs 1. jūlijā organizē foto akciju „Viena diena Rojas novadā". Pulksten 9:00 dalībnieku reģistrācija pie Rojas Jūras zvejniecības muzeja.  ...
 • Rojas ostas dinamikai tendence pieaugt

  Par jaunumiem Rojas ostā stāsta ostas pārvaldnieks Jānis Megnis: Rojas osta pamatā ir zvejas osta un strādā, lai nodrošinātu iespēju šeit bāzēties zvejas kuģiem, labus apstākļus zivju apstrādei, kuģu remontam un zvejniecībai.  ...
 • Publicēta novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Rojas novada Dome 19.04.2011. pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 7, 16.punkts) apstiprināt Rojas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju. Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 45.punktu Rojas novada Dome pazi...
 • SF projekta īstenošana Rojas novada Domē

  1.augustā 2010.gadā Rojas novada Dome iesniedza LR Valsts Reģionālās attīstības aģentūrai projekta iesniegumu „Projekta vadītāja/direktora piesaiste Rojas novada Domei". Projekts guva atbalstu un 4.novembrī 2010.gadā Rojas novada Dome no...
 • Sveicināti jaunajā Roja.lv

  Pavasaris nāk ar pārmaiņām un tas ir labs laiks lai uzsāktu kaut ko pilnīgi jaunu. Iepriekšējā Roja.lv versija godam nostrādāja no 2006.gada, informējot pār norisēm mūsu novadā. Laiks iet, tehnoloģijas mainās un maināmies arī mēs. ...