Arhīvs

Filtrs 

 • Rojas bezvadu interneta mākonis

  14.12.2011. Lauku atbalsta dienests Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde atsūtīja Rojas novada Domei pieņemto lēmumu par projekta Nr.11-08-LL18-L413101-000007 „Rojas bezvadu interneta mākonis" apstiprināšanu. ...
 • Par Rojas novada teritorijas plānojumu

  20.09.2011. Rojas novada Domes pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 13, 17. punkts) apstiprināt Rojas novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023. gadam un izdot kā saistošos noteikumus Nr. 22/2011 teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas iz...
 • Apstiprināts novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam

  Rojas novada Dome 20.09.2011. pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 13, 17.punkts par Rojas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam apstiprināšanu. . ...
 • Paziņojums par Rojas novada teritorijas plānojumu

  Ievērojot LR MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" IV. sadaļas punktu pretrunīgo interpretāciju attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanos spēkā, ...
 • Foto akcija "Viena diena Rojas novadā"

  Rojas Jūras un zvejniecības muzejs 1. jūlijā organizē foto akciju „Viena diena Rojas novadā". Pulksten 9:00 dalībnieku reģistrācija pie Rojas Jūras zvejniecības muzeja.  ...
 • Rojas ostas dinamikai tendence pieaugt

  Par jaunumiem Rojas ostā stāsta ostas pārvaldnieks Jānis Megnis: Rojas osta pamatā ir zvejas osta un strādā, lai nodrošinātu iespēju šeit bāzēties zvejas kuģiem, labus apstākļus zivju apstrādei, kuģu remontam un zvejniecībai.  ...
 • Publicēta novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Rojas novada Dome 19.04.2011. pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 7, 16.punkts) apstiprināt Rojas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju. Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 45.punktu Rojas novada Dome pazi...
 • SF projekta īstenošana Rojas novada Domē

  1.augustā 2010.gadā Rojas novada Dome iesniedza LR Valsts Reģionālās attīstības aģentūrai projekta iesniegumu „Projekta vadītāja/direktora piesaiste Rojas novada Domei". Projekts guva atbalstu un 4.novembrī 2010.gadā Rojas novada Dome no...
 • Sveicināti jaunajā Roja.lv

  Pavasaris nāk ar pārmaiņām un tas ir labs laiks lai uzsāktu kaut ko pilnīgi jaunu. Iepriekšējā Roja.lv versija godam nostrādāja no 2006.gada, informējot pār norisēm mūsu novadā. Laiks iet, tehnoloģijas mainās un maināmies arī mēs. ...