Arhīvs

Filtrs 

 • Jaunie burātāji noslēdz Latvijas kausa izcīņu

  Beigusies oficiālā burāšanas sezona. Pēc spraigām cīņām 6 etapos labākais Rojas jahtkluba pārstāvis ir D. Leiškalns (35. vietā), Markuss Zembahs 42. vietā (14. vietā starp mazajiem) – kopā sacensībās piedalījās ap 60 bērnu. ...
 • Projektu aktualitātes

  Rojas novada sociālā dienesta multifunkcionālā centra „STROPS” atpūtas vietas labiekārtošana. 2012.gada pavasarī Rojas novada domē noslēdzās Eiropas Savienības finansēts projekts, kura ietvaros notika apmācības projektu rakstīšanā....
 • Rojas upes brīvdabas taka

  Rojas novada Dome ir realizējusi 2011. gada rudenī ES EZF atklātā projektu iesniegumu konkursā iesniegto projektu „Rojas upes brīvdabas taka” kā rezultātā izveidots jauns tūrisma infrastruktūras objekts ...
 • Roja kļūst par vienu atpūtas vietu bagātāka

  Vasaras noslēgumā Rojas ciemats kļuva bagātāks par vēl vienu atpūtas vietu – Plocīti. ...
 • Trīs dienas kino un mākslas festivāla „RojaL” varā

  No 26. līdz 28. jūlijam Rojā jau otro reizi norisinājās kino, mākslas un kultūras festivāls „RojaL”, piedāvājot daudzveidīgu kultūras pasākumu programmu katra gaumei. Festivāla 3 dienas bija tik piesātinātas ar kultūras pasākumie...
 • Turpinās projekts ”Ūdenssaimniecības pakalpoju attīstība Rojā”

  Pēc  būvfirmas „Talsu partneri” sniegtās informācijas ar šā gada 25.jūliju tiek uzsākti  būvdarbi Rojā apdzīvotā vietā „Kunči”.  ...
 • MFC „STROPS” atpūtas vietas labiekārtošana

  Tiek realizēts VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” klientu kluba „Mēs paši” apstiprinātais projekts.   ...
 • Rojas novada Dome izsludina konkursu

  Rojas novada Dome izsludina konkursu „Par SIA „Rojas DzKU” valdes locekļa amatu". Konkursa nolikumu var saņemt Rojas novada Domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, vai interneta mājaslapā www.roja.lv. ...
 • Realizēts ERAF projekts

  Realizēts ERAF projekts „Rojas novada Domes izglītības iestāžu informatizācija” Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu aktivitātē 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstī...
 • Miķelis Lisments no Rojas

  Šādu nosaukumu ieplānojusi producente Dzintra Geka dokumentālajai filmai par bijušā kolhoza „Banga” priekšsēdētāju, viņa darbīgo mūžu un Rojas ciemata celšanu, kā arī līdzgaitniekiem un tiem, kas devuši savu ieguldījumu Rojas cie...
 • Tiks realizēts projekts "Esi aktīvs un vesels!"

  09.03.2012.Lauku atbalsta dienests Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde atsūtīja biedrībai ''Rasa'' pieņemto lēmumu par projekta Nr.11-08-ZL12-Z401101-000005 ''Esi aktīvs un vesels!'' apstiprināšanu. ...
 • Uz Rojas kultūras centra skatuves – lielisks kopdarbs!

  Tā jau ir zināma lieta – ja kultūras centra zāle ir līdz malām piepildīta, tad vai nu rojenieki paši dzied vai spēlē teātri. Tā tas bija arī pagājušajā sestdienā, kad novada ļaudis atkal varēja baudīt Rojas pašdarbības teātra akti...
 • Daudzdzīvokļu mājas siltināšana

  Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) atbalsta š.g. aprīlī uzsākta SIA „Rojas DzKU" pārvaldītās daudzdzīvokļu mājas Strauta ielā 6, Rojā siltināšana.Mājai tiks siltināta mājas cokola daļa, fasāde un bēniņu pārsegums....
 • Rojas burātāji Itālijā

  Lieldienas ir brīnišķīgs laiks. Īpašs tas bija mazajiem Optimist burātājiem, jo Itālijā Gardas ezerā notika pasaules lielākais pasākums „Lake Garda Meeting Optimist Class”. ...
 • Realizēts projekts - Rojas sociālā dienesta darbības paplašināšana

  Pateicoties Rojas novada Domes Attīstības nodaļas vadītājai Agnesei Veckāganei un Rojas novada Sociālā dienesta Sociālai darbiniecei darbā ar veciem cilvēkiem un invalīdiem Baibai Trūbiņai, tika iesniegts pieteikums projektam „Rojas sociā...
 • Salidojums

  „Salidojums” - tā saucas Rojas Mūzikas skolas akordeonistu un ģitāristu koncerta programma, kuru dzirdēsim 2012. gada 7. aprīlī plkst. 16.00 Rojas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. Rojeniešus, kurus saista un kuriem patīk skaņdarb...
 • Apstiprināts Rojas novada ģerbonis

  2012.gada 22.martā Rojas novada Domes izpilddirektors Jānis Pūce kopā ar mākslinieci Ilzi Lībieti piedalījās Valsts Heraldikas komisijas sēdē, kur tika apstiprināts Rojas novada ģerbonis ...
 • Par Rojas novada Sporta skolu

  2012.gada 21.februārī Rojas novada Domes deputāti vienbalsīgi lēma par Rojas novada pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes - Rojas novada Sporta skolas dibināšanu. ...
 • Rojas bezvadu interneta mākonis

  14.12.2011. Lauku atbalsta dienests Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde atsūtīja Rojas novada Domei pieņemto lēmumu par projekta Nr.11-08-LL18-L413101-000007 „Rojas bezvadu interneta mākonis" apstiprināšanu. ...
 • Par Rojas novada teritorijas plānojumu

  20.09.2011. Rojas novada Domes pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 13, 17. punkts) apstiprināt Rojas novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023. gadam un izdot kā saistošos noteikumus Nr. 22/2011 teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas iz...