Vadība

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
Tālrunis: 63232053
Mob.tālr: 29420976
e-pasta adrese: eva.karklina@roja.lv

Rojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Jansons

Izpilddirektors Jānis Pūce
Tālr.:27052492
e-pasta adrese: janis.puce@roja.lv
 
 

 


Deputāti
Eva Kārkliņa, Agris Jansons, Alvis Žoluds, Guntra Stocka, Haralds Valdemārs, Ingus Veckāgans, Jānis Kalniņš, Mareks Štāls, Uldis Feldbergs.

Komitejas
 
Finanšu komiteja
Eva Kārkliņa
Ingus Veckāgans
Guntra Stocka
Jānis Kalniņš
Mareks Štāls
Haralds Valdemārs


Tautsaimniecības un vides komiteja
Ingus Veckāgans
Alvis Žoluds
Uldis Feldbergs
Agris Jansons

Izglītības, sporta un kultūras komiteja

Jānis Kalniņš
Mareks Štāls
Guntra Stocka
Agris Jansons

Sociālo jautājumu komiteja

Haralds Valdemārs
Uldis Feldbergs
Alvis Žoluds