Kontakti

ROJAS NOVADA DOME

Reģ. Nr.90002644930

Zvejnieku iela 3, Roja, 

Rojas novads, Latvija, LV 3264

Faksa Nr.63232054

e - pasts: roja@roja.lv

web: www.roja.lv

Domes darba laiks:

Pirmdiena - ceturtdiena 8.00 – 17.15

/pusdienas pārtraukums 13.00 – 14.00/

Piektdiena - 8.00 - 15.00

(bez pusdienas pārtraukuma)

BANKAS REKVIZĪTI
Rojas novada dome
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264
Reģistrācijas nr. 90002644930
 
A/S SWEDBANK,
kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014


ZIEDOJUMA KONTS
Rojas novada dome
Reģ.nr.: 90002644930
Bankas kods: UNLA LV 2X
Konta nr.: LV53UNLA0050014892404


Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264

Darba laiks:

No pirmdienas līdz ceturtdienai: 8:00 – 17:15 /pusdienas pārtraukums no 13:00 - 14:00/

Piektdien: 8:00 - 15:00 /bez pusdienas pārtraukuma/

Tālrunis: 63232050

E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas centra vadītāja Gunta Dambiņa

e-pasts: gunta.dambina@roja.lv

Tālr.:

63220834

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ina Bramane

e-pasts: ina.bramane@roja.lv

Tālr.:

63232050

Klientu apkalpošanas speciāliste

Liāna Bērziņa

e-pasts: dzimtsaraksti@roja.lv

Tālr.:

63232056Rojas novada domes darbinieku un struktūrvienību telefonu numuri


Domes priekšsēdētāja 

Eva Kārkliņa

( eva.karklina@roja.lv )

Tālr.: 63232053, mob.: 29420976

Klientu apkalpošanas speciāliste/Tehniskā sekretāre

Ina Bramane

 ( ina.bramane@roja.lv )

Tālr.: 63232050; 63269575; mob.: 27234281

Izpilddirektors  

Jānis Pūce

 ( janis.puce@roja.lv )

Tālr.: 63220836; mob.: 27052492

Administratīvās nodaļas vadītāja
vietniece/ Domes sekretāre
Gunta Dambiņa
(gunta.dambina@roja.lv)

Tālr.: 63220834; mob.: 28385668;

Galvenā grāmatvede    

Aiga Grunte

  ( aiga.grunte@roja.lv )

Tālr.: 63232051; mob.: 26375053

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                        

Liāna Bērziņa

( dzimtsaraksti@roja.lv )

Tālr.: 63232056; mob.29231680

Grāmatvedība    

Dace Rozefelde   Sanita Bekmane

(dace.rozefelde@roja.lv / sanita.bekmane@roja.lv )

Tālr.: 63220838;

Būvvaldes vadītājs                                           

Agris Jansons

( buvvalde@roja.lv )

Tālr.: 63232057; mob: 29273310

Vecākā grāmatvede (kase)

Ilze Alika

(ilze.alika@roja.lv)

Tālr.: 63232055; 26384170

Nekustamo īpašumu speciāliste/NĪN admin.   

Alise Krūmiņa

( alise.krumina@roja.lv )

Tālr.: 63220837

Attīstības nodaļa 

Agnese Veckāgane   Ligita Šnore 

 ( agnese.veckagane@roja.lv / ligita.snore@roja.lv )

Tālr.: 63220840; mob.: 27234283

Darba aizsardzība                                            

Andris Jansons

( andris.jansons@roja.lv )

Tālr.: 63220839; mob. 28650285

Jurists

Jānis Pāvuliņš

( janis.pavulins@roja.lv )

Tālr.: 63220841; mob.: 29421943

Bāriņtiesa

Inta Zaķe

( barintiesaroja2@inbox.lv )

Tālr.: 63269173; mob.: 27234284

Pašvaldības ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks

Armands Voronovs

Tālr.:29877493

Policija

Alfrēds Liepnieks

(policija@roja.lv)

Mob.:26127498, Tālr.:63232052 

Dežūras tālr.28600215

Struktūrvienība

Vadītājs

Tālrunis

E-pasts

 

Sociālais dienests

Lāsma Pūce

63269787
27234285

socialaisdienests@roja.lv

PII Saulespuķe (Rude)

Ilona Klāviņa

63269046

rojupessaulespuke@inbox.lv

PII Zelta zivtiņa (Roja)

Iveta Pastore

63260291
25618139

zeltazivtina@roja.lv
rojaszeltazivtina@inbox.lv

Rojas vidusskola

 

Gundega Pole

63291526
27873734

rojasvsk@roja.lv

Rojas kultūras centrs

Ārija Veide/ Dace Broka

63232282

29196478 / 29646228

rojaskn@inbox.lv

Rojas novada bibliotēka

Irēna Svitiņa

63232283

biblioteka@roja.lv

Rojas novada bibliotēkas Bērnu nodaļa

Iluta Graudiņa

63269955
28815277

rojabbiblio@inbox.lv

Rojas novada bibliotēkas Kaltenes filiāle

Egita Jansone

63220185

kaltenesbiblioteka@inbox.lv

Sporta skola

Tatjana Kirilova

29617771

sportaskola@roja.lv

Rojas mūzikas un mākslas sk.

Jānis Kivils

63291807
29140791

rbms@inbox.lv

Rojas informatīvais
izdevums „Banga”

Dace Klabere

63269092
25446369

avizebanga@roja.lv

Rojas muzejs

Inese Indriksone

63269594
29432899

muzejs@roja.lv
rojasmuzejs@inbox.lv

Rojas TIC

Kristīne Voldemāre

28630590

tic@roja.lv

Rojupes BJIC „Varavīksne”

Inga Lēmane

63260290
28615578

inga.lemane@roja.lv

Melnsils BJIC / klubs

Ludmila Ozola

63246684
26541350

ludmilaozola2@inbox.lv

Kaltenes klubs

Skaidrīte Kučāne

63220185
26203381

-

Rojas stadions

Armands Indriksons

28394308

stadions@roja.lv