Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV- 3264

Tālrunis: 63232056

Mob. Tālr.: 29231680

E-pasts: dzimtsaraksti@roja.lv

WEB adrese: www.roja.lv

Darba laiks: No pirmdienas līdz ceturtdienai  8.00 – 13.00  -  14.00 – 17.00

Piektdiena      8.00   -  15.00 

Pakalpojuma apraksts:

Laulības reģistrācija:

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecības.

Iesniedzami šādi dokumenti:

  • Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot pases.

  • Personas, kas agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanu apliecinošus dokumentus (laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu par laulības šķiršanu).

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulību reģistrāciju gan dzimtsarakstu nodaļas telpās gan ārpus tām.

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu maksas:

  • Par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja un viena mākslinieka piedalīšanos – 30,00 EUR;
  • Par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāja, divu mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām  dzejā un prozā– 50,00 EUR;
  • Par svinīgas Laulību ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē ar ceremonijas vadītāju, trīs mākslinieku piedalīšanos un apsveikumu uzrunām  dzejā un prozā– 80,00 EUR;
  • Par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā telpā – 100,00 EUR;
  • Par laulības noslēgšanas svinīgās ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā– 150,00 EUR;
  • Reizi gadā, septembra mēneša otrajā svētdienā – Tēva dienā, savu dzīvesvietu Rojas novadā deklarējušie vecāki, kuri nav noslēguši laulību un ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, reģistrējot laulību Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, tiek atbrīvoti no minētā pakalpojuma samaksas;
  • Par izrakstiem, izziņām, apliecinātām kopijām no dzimtsarakstu arhīva – 5,00 EUR.

Norēķinu var veikt Rojas novada domē skaidrā vai bezskaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu:

BANKAS REKVIZĪTI

Rojas novada dome

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264

Reģistrācijas Nr. 90002644930

A/S SWEDBANK,

kods: HABALV22
Konts: LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0028700130014

Pieprasiet atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus elektroniski, izmantojot www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.