Rojas kultūras centrs

Rojas kultūras centrs ir mūsdienīga kultūras iestāde Ziemeļkurzemes piekrastē ar pusgadsimta laikā izkoptām tradīcijām. Tas pirmoreiz atklāts 1962.gadā 1.maijā, kā zvejnieku kolhoza “Banga”kultūras nams. Savukārt, otra atklāšana tam piedzīvota  2007.gada 25.maijā, kad iestāde no jauna vēra durvis pēc vērienīgas renovācijas un ieguva jaunu nosaukumu - Rojas kultūras centrs.2017.gada 29.aprīlī Rojas kultūras centrs atzīmēs savu 55.jubileju.

Šeit atrodas skatītāju zāle ar 400 sēdvietām, izstāžu zāle, konferenču zāle ar 70 sēdvietām, divas aktieristabas, spoguļzāle, nodarbību telpa, noliktavas, administrācijas telpas, telpa gaismotājiem. Kultūras centrā ir mājvieta arī  Rojas novada galvenajai bibliotēkai, bērnu bibliotēkai, laulību zālei, Rojas novada pašvaldības policijai, NVO , un grupai ,,Roja’’. Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām ierīkotas slīpās uzbrauktuves un lifts uz otro stāvu. Kultūras centrs ir tehniski labi aprīkots – skaņu un gaismas sistēmas,kinoekrāns u.c.

Rojas vārds visā Latvijā izskanējis ar tādiem Rojas kultūras centra organizētiem pasākumiem kā ”Zvejnieksvētki Rojā” “Rojas novada svētki”,  “Senā uguns nakts”. Darbojamies  arī kino, mākslas un kultūras festivālā “RojaL”. Jau sešus gadus tiek rīkots, skatītāju atzinību ieguvušais, pašmāju talantu muzikālais šovs “Meklējam solistu”. Tiek atzīmēti tradicionālie svētki – Lieldienas, Līgo svētki, Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, Lielās Rojas egles iedegšanas svētki, bērnu un jauniešu “Popiela” u.c,. Regulāri notiek  pašmāju kolektīvu koncerti un teātra izrādes, kā arī profesionālo mākslinieku viesizrādes un vieskoncerti. Notiek atpūtas un tematiskie vakari dažādām iedzīvotāju grupām. Regulāri  piedāvājam apskatei dažādas izstādes. Rojas kultūras centrā notiek arī kinoseansi.

Mūsu moto ir “Darbs mums, svētki-jums!”

Par Rojas novada kultūras pasākumiem atbild un vada:
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka t.29196478
Rojas kultūras centra direktore Ārija Veide t.29646228
Saziņai :
Rojas Kultūras centra adrese :Zvejnieku iela- 5, Roja, Rojas novads, LV-3264
Tel:63232282
e-pasts:  rojaskn@inbox.lv

2016.-2017. gada sezonā darbojas sekojoši pašdarbības pulciņi:

Sieviešu koris "Kalva''- diriģentes Jolanta Rauga t. 29274459 un Baiba Muskare, nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst.19.00- 21.00

Senioru dāmu koris ,,Banga'' – diriģente Aiga Kaža t.29337957, nodarbības notiek ceturtdienās plkst.15.30 -17.00

Senioru dāmu vokālais ansamblis “Con Vita”- vadītāja Aiga Kaža t.29337957, nodarbības notiek pirmdienās plkst.16.00 -18.00


Mūsdienu deju studija "Elfas" - vadītāja Eva Fricberga t.26241447, nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās “:
* Pirmsskolas vecuma bērniem 
* 1.-6.klašu grupa plkst.16.30

*pirmsskolas vecuma grupa 4- 6 g.v. plkst.17.30

* 8.-12. klašu grupa plkst.18.00

* Sieviešu grupa

Bērnu tautisko deju kolektīvs – vadītāja Aiga Sīpola,t.26301641,nodarbības notiek otrdienās un piektienās 13.45-14.45
Līnijdeju grupa-vadītāja Eva Fricberga ,nodarbības notiek trešdienās plkst.20.00-21.30

Bērnu vokālā studija- vadītājs Jānis Kalniņš, nodarbības notiek otrdienās plkst.18.00 .
Deju grupa "Gaspažiņas'' - vadītāja Ārija Veide t.29646228, nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās plkst.19.00-20.30
Rojas kultūras centra amatierteātris  - režisore Gundega Balode ,t.29252590 , nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00-21.00

Zumbas nodarbības – vadītāja Kristīne Insberga t.25921345, nodarbības notiek otrdienās plkst.18.30 – 20.00

Grupa "Roja'' - vadītājs Jānis Kalniņš,t.29593291, individuāls nodarbību grafiks

Ārstnieciskā vingrošana - vadītāja Ligija Vērpēja, nodarbības notiek ceturtdienās plkst.16.00-17.00
Interešu klubi un biedrības:

Senioru klubs "Liedags"  - vadītāja Dzintra Pētersone.,29744031
Rojas novada pensionāru padome  - vadītāja Ilona Zvaigzne

Ik svētdienu plkst.12.00 notiek Kristiešu draudzes Prieka Vēsts dievkalpojumi, mācītāja Māra Kirkopa ,t.29398806