Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā

alt

Igaunijas –Latvijas programma 2007-2013 projekta īstenošana Rojas novada Domē

Līguma Nr.

EU43085

Projekta apstiprināšanas datums

15.01.2012.

Finansējuma saņēmējs

Rojas novada Dome

Juridiskā adrese

Zvejnieku iela 3, Rojas novads, LV-3264

Partneri

Projekta partnerību veido 39 partneri - 3 plānošanas reģioni, 4 Pilsētas attīstības aģentūras (pārstāv arī 17 vietējās pašvaldības), 3 nevalstiskās organizācijas (pārstāv arī 7 vietējās pašvaldības) un 29 pašvaldībām (2 no EE un 27 no LV).

Projekta nosaukums (Latviešu valodā)

„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”

Projekta nosaukums (Angļu valodā)

„Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia  ”

projekta nosaukuma saīsinājums (Latviešu valodā)

„Upes gultne”

projekta nosaukuma saīsinājums (Angļu valodā)

“RIVERWAYS”

Projekta īstenošanas vieta

Roja

Projekta īstenošanas laiks

24.mēneši

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas (EUR)

34 900,00

t.sk.ERAF finansējums (EUR)

28 967.00

Projekta kopsavilkums

Galvenās aktivitātes:

Rojas upes tīrīšana, kas sevī ietver upes gultnes attīrīšanu no kritalām un sadzīves atkritumiem, zāles izpļaušanu, zaru tīrīšanu, ūdens attīrīšanu. Atpūtas laukumu izveidošana / uzlabošana, 3 informācijas stendu, 6 zīmju uzstādīšana un 3 laivu piestātņu izbūvi.

Projekta mērķis:

Upes iztīrīšana, informācijas stendu un zīmju uzstādīšana pie upes, 3 laivu piestātnes.

Projekta mērķis

Upju ūdenstūrisma attīstība Latvijā un Igaunijā

Projekta īstenotāja interneta mājas
lapa

www.roja.lv

Publicitāte

http://roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1265%3Aovasar-trs-rojas-upes-gultni&Itemid=106

http://roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=113