Sacensību nolikumi

PLUDMALES VOLEJBOLA UN PLUDMALES FUTBOLA SACENSĪBU  ZVEJNIEKSVĒTKOS NOLIKUMS

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt pludmales volejbolu un futbolu, veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
1.2. Iesaistīt Rojas novada iedzīvotājus un viesus no citiem novadiem aktīvajā atpūtā.

2. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS
2.1. Sacensības notiks 8. jūlijā Rojas pludmales smilšu laukumos.

2.2. Sacensību sākums plkst. 10.00.

2.3. Pieteikšanās dalībai sporta spēlēs sacensību dienā no plkst. 9.00 pie volejbola laukumiem un futbola laukuma.

3. ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

3.1. Sporta sacensības nodrošina un organizē Rojas novada dome.

3.2. Galvenais tiesnesis Tatjana Kirilova, e-pasts: sportaskola@roja.lv, 29617771.

3.3. Volejbola sacensību galvenais tiesnesis Reinis Kalniņš.

3.4. Futbola sacensību galvenais tiesnesis Armands Indriksons.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās piedalās visi interesenti.

5. IZSPĒLES SISTĒMA

 • VOLEJBOLĀ
 1. Uz sacensībām pludmales volejbolā obligāti jāierodas ar savu pāri.
 2. Sacensības notiek pēc pludmales volejbola spēles noteikumiem.
 3. Volejbola sacensību galvenais tiesnesis noteiks izspēles sistēmu, vadoties no pieteikušos komandu skaita.
 • FUTBOLĀ
 1. Komandā 7 dalībnieki, uz laukuma 4 + 1 spēlētāji.
 2. Spēles notiek uz samazināta laukuma, būs nestandarta futbola vārti.
 3. Futbola sacensību galvenais tiesnesis noteiks izspēles sistēmu, vadoties no pieteikušos komandu skaita.

6. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
6.1. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli. Būs pieejams medicīniskais personāls.

7. DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI
7.1. Spēlētājiem speciāli norobežotā vietā un sacensību vietā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, psihotropās vielas, kā arī sacensību vietā dalībniekiem aizliegts atrasties alkohola un psihotropo vielu reibuma stāvoklī. Spēlētājiem sacensību vietā jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi. Par noteikumu neievērošanu spēlētāji var tikt saukti pie administratīvās atbildības.
7.2. Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti, un rezultāti var tikt anulēti.

8. APBALVOŠANA
8.1. Godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

9. DAŽĀDI
9.1.Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties.


  Virves vilkšanas sacensību

“NEPTŪNA KAUSS 2017”

 

NOLIKUMS

Laiks un vieta: sacensības notiks 2017.gada 8.jūlijā Rojas pludmalē plkst.1100.

Organizatori: Sacensības organizē Rojas novada dome sadarbībā ar Latvijas virves vilkšanas federāciju. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Palamarčuks. Informāciju var saņemt zvanot uz tālr.nr.29617771.

Dalībnieki: Komandas sastāvā 6 dalībnieki + 1 rezerves vilcējs.

Dalībnieku uzņemšana: pieteikšanās sacensību dienā uz vietas līdz plkst.1030.

Programma:

 • Sacensības notiek smiltīs.
 • Sacensības notiek bez svara ierobežojuma.
 • Pretinieku komanda jāizvelk 3 m attālumā līdz divām uzvarām.

Dalībnieku tērps: brīvs.

Apavi: bez apaviem, basām kājām.

Vērtēšana: Sacensību kārtību noteiks sacensību dienā pēc pieteikušos komandu skaita.

Apbalvošana: uzvarētāju komandu apbalvo ar ceļojošo kausu, medaļām un pārsteiguma balvu, bet 2.-3.vietu ieguvējus ar pārsteiguma balvām.

Citi noteikumi: Katrs sportists personīgi atbild par savu veselības stāvokli.


ATKLĀTAIS PLUDMALES VOLEJBOLA TURNĪRS

 „ROJAS VASARA - 2017”

NOLIKUMS

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt pludmales volejbolu, veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
1.2. Iesaistīt Rojas novada jauniešus aktīvajā atpūtā.

2. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS
2.1.  Sacensības notiks smilšu volejbola laukumos pie Rojas stadiona.

2.2.  1.,2.,3., un 4.posmu sacensību sākums plkst. 19:00.

2.3.  5.posma sacensību sākums plkst.18:00.

 1. 1. posms – 7.jūnijs
 2. 2. posms – 28.jūnijs
 3. 3. posms – 26.jūlijs
 4. 4.posms – 23.augusts
 5. 5.posms – 6.septembris

2.4. Pieteikšanās dalībai katrā posmā iespējama uz vietas sacensību dienā no plkst.18:30 vai iepriekš pa tālruni 29617771.
2.5. Sacensību kalendārā iespējamas izmaiņas – tādā gadījumā informācija tiks publicēta Rojas mājas lapas sadaļā „Sports”, informatīvajā izdevumā „Banga” un būs pieejama pa tālruni 29617771.

3. ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

3.1.Sporta sacensības nodrošina un organizē Rojas novada dome.

3.2.Organizatore T.Kirilova - tālr.nr. 29617771, galvenais tiesnesis G.Simanovičs – tālr.nr.26320074, e-pasts: sportaskola@roja.lv

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Sacensību posmos piedalās visi interesenti.
4.2. Dalībnieki dalīsies 3 grupās – skolēni-iesācēji, sievietes, vīrieši.

5. IZSPĒLES SISTĒMA

5.1.Par iegūto vietu posmā dalībnieks izcīna attiecīgos punktus: 1.v.-1 punkts.; 2.v.- 2 punkti.; 3.v.-3 punkti utt. Kopvērtējumā vērtē 4 labākos katra dalībnieka nospēlētos posmus no 5 posmiem. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš mazāk izlaidis posmus, kuram vairāk augstāku vietu, ja arī  tad vienādi , tad  ņem vērā  pēdējā posma rezultātu.
5.2.Turnīra organizatori patur tiesības mainīt izspēles sistēmu, vadoties no pieteikušos komandu skaita.

6. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
6.1. Dalības maksas nav.

7. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Sacensības notiek pēc pludmales volejbola spēles noteikumiem.

8. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.

9. DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI
9.1. Spēlētājiem speciāli norobežotā vietā un sacensību vietā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, psihotropās vielas, kā arī sacensību vietā dalībniekiem aizliegts atrasties alkohola un psihotropo vielu reibuma stāvoklī. Spēlētājiem sacensību vietā jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi. Par noteikumu neievērošanu spēlētāji var tikt saukti pie administratīvās atbildības.
9.2. Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un rezultāti var tikt anulēti.

10. APBALVOŠANA UN KOPVĒRTĒJUMS
Godalgoto vietu ieguvējus katrā posmā apbalvo ar diplomiem un pārsteiguma balvām. Turnīra kopvērtējumā 2.-3.vietas – ar medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām.

Turnīra uzvarētāji kopvērtējumā tiek apbalvoti ar kausu, diplomiem, medaļām un pārsteiguma balvām.

11. DAŽĀDI
Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties.