Sacensību nolikumi

 

ROJAS INVALĪDU BIEDRĪBAS VESELĪBAS UN SPORTA DIENA

NOLIKUMS

MOTO „MOŽU GARU KATRU DIENU!”

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI: dot iespēju cilvēkiem savstarpēji kontaktēties, iesaistīt invalīdu biedrības biedrus sporta aktivitātēs, noskaidrot labākos aktivitāšu izpildītājus.
 2. VIETA UN LAIKS – Roja vidusskolas sporta zāle, 2017.gada 28.janvārī plkst.11:00
 3. DALĪBNIEKI – Rojas Invalīdu biedrības biedri
 4. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA ierašanās un reģistrēšanās no plkst.10:20 līdz 10:50. Pasākuma atklāšana plkst.11:00 AR RĪTA VINGROŠANU MOŽUMAM. Pēc sacensībām - dalībnieku apbalvošana un tējas dzeršana.
 5. PROGRAMMA

INDIVIDUĀLĀS SPORTA AKTIVITĀTES:

 1. Novuss
 2. Dambrete
 3. Kenoss
 4. Soda metieni
 5. Šautriņu mešana
 6. Zivs tīšana
 7. Boulings
 8. Lidojošā šķīvīša mešana
 9. VĒRTĒŠANA - vērtē katrā sporta aktivitātē 3 labākos rezultātus.
 10. APBALVOŠANA – sacensību dalībniekus, kuri izcīnījuši 1.-3.vietu, apbalvo ar diplomu un piemiņas balvu. Apbalvo katrā sporta aktivitātē.
 11. INFORMĀCIJA - informāciju var saņemt zvanot uz tālr.nr.29617771 sporta organizatorei Tatjanai Kirilovai vai Rojas Invalīdu biedrības priekšsēdētājai Ernai Grīnvaldei uz tālr.nr.26078711.