Kaltenes Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca

Kaltenes Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca ir LELB Kaltenes evaņģēliski luteriskās draudzes dievnams.

Kaltenes luterāņu draudzes un baznīcas vēsture aizsākusies 1567. gadā, kad Kurzemes hercogs Gothards Ketlers izdevis pavēli būvēt Kurzemē jaunas baznīcas. Kā viena no tām tapusi arī baznīca Kaltenē. Tā saukusies par Svētās Katrīnas baznīcu.

17.gs beigās baznīcas ēka jau bijusi kritiskā stāvoklī, un pēc Nurmuižas muižas īpašnieka barona Karla Firksa rīkojuma 1704. gadā tapusi jauna koka baznīca. 1848. gadā tā nojaukta un vietā uzcelta baznīca no māla kleķa. Baznīca saukusies par Jūrmalas baznīcu. 1880. gadā tai piebūvēta sakristeja, bet pati baznīcas ēka tikusi pārbūvēta un paplašināta 1896. gadā.

1. Pasaules kara laikā, 1916. gadā, dievnamam nopietnus bojājumus nodarījis krievu mīnu kuģa „Slava” raidīts šāviņš. Baznīca atjaunota 20.gs. divdesmito gadu pirmajā pusē.

Kaltenes baznīcas altārgleznu „Kristus un sv. Pēteris uz jūras” gleznojis M.Pols 1898. gadā (pēc R.Rihtera darba motīviem).

18.gs. darināto kanceli rotā augstcilnī grieztas evaņģēlistu Marka, Lūkas, Jāņa un Mateja koka figūras. (Evaņģēlista Marka figūras oriģināls tika nozagts 1982.g., tāpēc kanceli rotā figūras kopija.)

Ērģeles būvējis ērģeļu speciālists Augusts Martins 1843. gadā, un tās sākotnēji uzstādītas Gulbenes baznīcā. 1943.gadā Gulbenes baznīcas draudze tās pārdevusi Kaltenes draudzei, un ērģeles pārvestas uz Kaltenes baznīcu. Šīs ērģeles ir vecākais līdz mūsdienām saglabājies A.Martina būvētais instruments.

Baznīcas zvans izgatavots 2006. gadā „Liepājas Metalurgā”.

2012.-2013. gadā pie baznīcas uzcelta draudzes māja.

Draudzes mācītājs Juris Veidenieks

Tel. 28696529, epasts: veidenieks@inbox.lv

Par pieņemšanu pie mācītāja lūdzu zvanīt viņam personīgi, lai vienotos par laiku un vietu.

Draudzes priekšniece Inga Kalniņa

Tel. 26201528

Dievkalpojumi Kaltenes baznīcā notiek katra mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst. 10:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums Kaltenes baznīcā notiks 25. martā plkst. 16:00.

Lieldienu dievkalpojums - 27. martā plkst. 8:00.

Kaltenes ev. lut. draudzes lapas internetā:

http://kaltene.wordpress.com/

http://www.draugiem.lv/kaltenesdraudze/