Sabiedrības līdzdalība

alt

Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam


Kopš pagājušā gada rudens norit aktīvs darbs, izstrādājot Rojas novadam būtiskus plānošanas dokumentus – Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Attīstības programmu.

Darba gaitā sistematizēti apjomīgi datu apcirkņi par būtiskākajām ar novadu saistītajām jomām, apkopoti iedzīvotāju viedokļi, kas iegūti 40 dažādās iedzīvotāju aptaujās, un galvenais – plānošanas dokumentos iekļautas aptuveni 70 īpaši aktīvo novadnieku idejas, priekšlikumi un labās domas, kas izteiktas plānošanas darbnīcās un pārtapušas nākotnes redzējumā, dažāda termiņa mērķos, aptuveni 200 īstenojamās rīcībās. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projekts paredz īstenošanas uzraudzības kārtību, kas neļaus abiem plānošanas dokumentiem noputēt plauktā, bet liks atbildīgajām amatpersonām aktīvi rīkoties.

16.06.2015. novada dome lēma nodot sagatavotos Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektus sabiedriskajai apspriešanai, un no 21.07.2015. līdz 18.08.2015 ikviens interesents ir varējis iepazīties ar dokumentiem, gan izšķirstot sagatavoto plānošanas dokumentu grāmatas Rojā, gan lasot dokumentu projektus novada Interneta lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Četrās nedēļās saņemti iedzīvotāju iesniegumi, 30.07.2015. Rojā aizritējusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Iedzīvotāju aktivitāte gan nebija visai liela, taču izteiktie priekšlikumi un papildinājumi ir ļoti vērtīgi, ļaujot redakcionāli precizēt un pilnveidot plānošanas dokumentu projektus.

Lai jums pietiek radošās enerģijas līdzdarboties iecerēto rīcību īstenošanā!

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentiem, kas izteikti publiskās apspriešanas laikā.

Indra Kļaviņa
Rojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādātāju vārdā.Paziņojums par Rojas novada „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030.gadam” un „Attīstības programmas 2015. – 2021.gadam” projektu publisko apspriešanu.

altSaskaņā ar Rojas novada domes 16.06.2015. sēdes lēmumiem Nr.148 (sēdes protokols Nr. 6, 13.punkts) un Nr.147 (sēdes protokols Nr. 6, 12.punkts) no 2015.gada 21. jūlija līdz 18. augustam ir noteikta Rojas novada „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas” un „Attīstības programmas” projektu publiskā apspriešana. 

Ar dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Attīstības nodaļā Zvejnieku ielā 3, Rojā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.roja.lv

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 30.jūlijā plkst. 16:00 Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā. Rakstiski priekšlikumi līdz publiskās apspriešanas beigām iesniedzami un adresējami Rojas novada pašvaldībai, adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, LV 3264.


ROJAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA (2015. – 2030.) (*pdf)
ROJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (2015. – 2021.) (*pdf)
ROJAS NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS (2014.GADS) (*pdf)
PĀRSKATS PAR ROJAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PLĀNOŠANAS PROCESU (*pdf)

Paziņojums par Rojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rojas novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu (*doc)