Sportistu apbalvošanas nolikums

Apstiprināts
ar Rojas novada Domes
                                                                                                       2014.gada 15.decembra sēdes lēmumu Nr.148
(protokols Nr.12)

 

NOLIKUMS

„Par Rojas novada sportistu apbalvošanu”

 

 1. Mērķis ir veicināt sportistu fizisko attīstību augstāku mērķu sasniegšanā, novērtēt sasniegtos rezultātus, veicināt talantu izkopšanu sportā un  informēt sabiedrību par Rojas novada sportistu un komandu sportiskajiem sasniegumiem.
 2. Naudas apbalvojuma saņemšanai var pretendēt sportisti, tai skaitā sporta veterāni, un viņu treneri, kuriem:

2.1.pēdējā gada laikā deklarētā dzīvesvieta ir Rojas novada administratīvajā teritorijā;

2.2.  pārstāvētā komanda ir Rojas novada komanda;

2.3.  sezonas laikā pārstāv Rojas novada Sporta skolu, Rojas novadā reģistrētu sporta klubu, biedrību vai Rojas novadu.

 1. Sportists, treneris vai komanda naudas apbalvojumu var saņemt 1 reizi gadā par augstāko sasniegumu, iesniedzot iesniegumu.
 2. Atsevišķos gadījumos Rojas novada Izglītības, sporta un kultūras komiteja (turpmāk Komiteja) ir tiesīga lemt par gadījumiem, ja pretendenti ir guvuši sasniegumus vairakkārt gada laikā.
 3. Iesniegtos pieteikumus izskata un apbalvošanai izvirza Komiteja.
 4. Komiteja var atteikt naudas balvas piešķiršanu, norādot pamatotus iemeslus.
 5. Naudas balvas pasniegšanas vietu un laiku nosaka Komiteja. Naudas balva tiek pasniegta ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no iesnieguma izskatīšanas brīža Komitejā.
 6. Naudas apbalvojumu pasniedz sportistiem, komandām un viņu treneriem, kuri:

8.1.  startējuši Latvijas izlases sastāvā Olimpiādē vai Paraolimpiskajās spēlēs,

8.2.  Pasaules čempionātā vai pasaules kausa kopvērtējumā izcīnījuši 1. –16.vietu,

8.3.  Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā  izcīnījuši 1. –10.vietu,

8.4.  Baltijas valstu kausa izcīņās un Čempionātos izcīnījuši  1. – 6.vietu,

8.5.  citu valstu čempionātos, Kausu izcīņās izcīnījuši 1. – 6.vietu,

8.6.  Latvijas čempionātā, Latvijas Olimpiādē, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē vai Latvijas kausa kopvērtējumā izcīnījuši 1. – 6.vietu:

 • 1.vieta – līdz EUR 100
 • 2.vieta – līdz EUR 90
 • 3.vieta – līdz EUR 80
 • 4.vieta – līdz EUR 70
 • 5.vieta – līdz EUR 60
 • 6.vieta – līdz EUR 50

8.7.  Latvijas veterānu sporta spēlēs vai starptautiskajās oficiālajās sacensībās veterāniem izcīnījuši 1. – 3.vietu:

 • 1.vieta – līdz EUR 70
 • 2.vieta – līdz EUR 60
 • 3.vieta – līdz EUR 50

8.8.  Dalībnieku rezultātus stafešu komandās nevērtē.

 1. Naudas atbalsta piešķiršanas kritēriji un apmērs:

9.1.  līdz EUR 50 gadā vienam sportistam, komandai EUR 150, ja pēdējā gada laikā bijuši panākumi un iegūta 1.vieta Latvijas reģionālajos čempionātos;

9.2.  līdz EUR 100 gadā vienam sportistam, komandai EUR 300, ja pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās un iegūta:

9.2.1.      1. – 3.vieta Latvijas čempionātā;

9.2.2.      1. – 3.vieta Latvijas kausa izcīņā;

9.2.3.      1. – 3.vieta Latvijas Olimpiādē, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē;

9.3.  līdz EUR 200 gadā vienam sportistam, komandai EUR 600, ja pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas  nozīmes sacensībās un iegūta:

9.3.1.      1. – 3.vieta Baltijas valstu, citu valstu atklātajās Kausa izcīņās un čempionātos;

9.3.2.      1.– 6.vieta Eiropas kausos un čempionātos;

9.3.3.      1. – 10.vieta pasaules kausos un čempionātos;

9.3.4.      dalība Olimpiskajās un Paraolimpiskajās spēlēs

 1. Atsevišķos gadījumos Komiteja var lemt par jauniešu apbalvošanu, ja ir startēts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlases sastāvā un ir izcīnītas godalgotas vietas Pasaules Jauniešu olimpiādē, Eiropas Jaunatnes Olimpiskajās dienās, Pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā vai kausa izcīņā.
 2. Naudas balvas tiek piešķirtas gadskārtējā Rojas novada pašvaldības budžeta ietvaros.
 3. Atsevišķos gadījumos Komiteja var lemt par pieaugušā sportista vai trenera  apbalvošanu par sasniegumiem, kuri nav minēti šajā Nolikumā.
 4. Pēc Rojas novada iedzīvotāju, organizāciju, biedrību  ierosinājuma, Komiteja var lemt par naudas balvas piešķiršanu līdz EUR 100,- Rojas novada sportistiem un treneriem par ieguldījumu Rojas novada sporta attīstībā.
 5. Pieteikumu apbalvojuma saņemšanai var iesniegt sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumam jāpievieno ziņas par sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā, norādot arī sportista vai trenera kontaktinformāciju.

Pieteikumi  jāiesniedz Rojas novada domē, Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264 līdz katra gada pēdējai darba dienai.

Domes priekšsēdētāja

E. Kārkliņa