Būvdarbu uzskaites reģistrs 2015

Būvdarbu uzskaites reģistrs

Nr.

p.k.

Būvniecības ieceres iesniegšanas datums

Būvniecības iecere

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Būvniecības veids

Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums, Nr.

Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums

Būvatļaujas

Izsniegšanas

datums, Nr.

Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā

                Diena,

 kad stājas

spēkā

būvatļauja

1.

07.05.2014.

Nojumes rekonstrukcija

Miera iela 13, Roja, Rojas novads

pārbūve

 20.10.2014.

 -

 28.01.

 2015. Nr.1/15

           29.02.

      2015.

 20.10.2014.

 -

2.

16.09.2014.

Zivju pārstrādes cehs

Akas iela 74B, Roja, Rojas novads

pārbūve

 28.01.2015.

 -

 28.01.

 2015.Nr.2/15

  29.02. 2015.

 16.09.2014.

 -

3.

 23.01.2015.

 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par viesu namu

„Kramnieki” Žocene,

Rojas novads

pārbūve

 28.03.2014.

 -

 05.02.

 2015.Nr.3/15

06.03.

2015.

 28.03.2014.

 -

4.

 10.02.2015.

Vasaras māja

„Brieži”, Žocene, Rojas novads

jaunbūve

11.02.2015.

-

19.02.

2015.Nr.4/15

20.03.2015.

11.02.2015.

-

5.

 19.02.2015.

Malkas šķūnis un klēts rekonstrukcija

 Krasta iela 24, Roja, Rojas novads

 pārbūve

 19.02.2015.

 -

26.02.

2015.Nr.6/15

27.03.2015.

 19.02.2015.

 -

6.

19.02.2015.

Piekrastes teritorijas krasta nostiprināšana

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

19.02.2015.

-

26.02.

2015.Nr.5/15

19.02.2015

-

27.03.

2015.

7.

26.02.2015.

Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana

Torņa iela 3, Roja, Rojas novads

jaunbūve

26.02.2015.

-

Rakšanas atļauja

26.02.2015.

-

8.

26.02.2015.

Slēgta nojume, divas vaļējas nojumes

Selgas iela 1c, Roja, Rojas novads

jaunbūve

26.02.2015.

-

Paskaidrojuma raksts

26.02.2015.

-

9.

26.02.2015.

Nojume

Talsu iela 14, Roja, Rojas novads

jaunbūve

26.02.2015.

-

Paskaidrojuma raksts

26.02.2015.

-

10.

11.03.2015.

Dzīvojamā māja

„Puķes”, Rojas novads

jaunbūve

11.03.2015.

-

19.03.2015.

Nr.7./2015

20.04.2015.

11.03.2015.

-

11.

11.03.2015.

Zirgu stallis ar palīgēkām

„Mazie mamuti”, Rojas novads

jaunbūve

11.03.2015.

-

19.03.2015.

Nr.8./2015

20.04.2015.

11.03.2015.

-

12.

19.03.2015.

Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centra izbūve

Selgas iela 14E, Roja, Rojas novads

pārbūve

19.03.2015.

Nr.10

-

19.03.2015.

Nr.9./2015

20.04.2015.

19.03.2015.

-

13.

19.03.2015.

Dzīvojamā māja

Silupītes iela 12, Roja, Rojas novads

jaunbūve

19.03.2015.

Nr.11

-

26.03.2015.

Nr.12./2015

27.04.2015.

19.03.2015.

-

14.

19.03.2015.

Skolas ielas segums

Skolas iela, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

19.03.2015.

Nr.12

-

19.03.2015.

Nr.10./2015

19.03.2015.

-

20.04.

2015.

15.

19.03.2015.

Vasaras māja

„Laidas”, Upesgrīva, Mērsraga novads

jaunbūve

19.03.2015.

Nr.13

-

19.03.2015.

Nr.11./2015

19.03.2015.

-

20.04.

2015.

16.

26.03.2015.

Dzīvojamā māja

Upes iela 15-2

Roja, Rojas novads

pārbūve

26.03.2015.

Nr.14

-

02.04.2015.

Nr.14./2015

03.05.2015.

26.03.2015.

-

17.

26.03.2015.

Saimniecības ēka

„Imantas”

Kaltene, Rojas novads

pārbūve

26.03.2015.

Nr.15

-

02.04.2015.

Nr.13./2015

26.03.2015.

-

03.05.

2015.

18.

02.04.2015.

pirts

„Mārupes”

Upesgrīva

Mērsraga novads

jaunbūve

02.04.2015.

Nr.16

-

09.04.2015.

Nr.15/2015

02.04.2015.

-

10.05.

2015.

19.

17.04.2015.

Dzīvojamās mājas pārbūve-nojume

„Mārupes”

Upesgrīva

Mērsraga novads

pārbūve

17.04.2015.

Nr.17

-

17.04.2015.

Nr.16./2015

17.04.2015.

-

18.05.

2015.

20.

17.04.2015.

Dzīvojamā māja

„Zvejas” Kaltene Rojas novads

jaunbūve

17.04.2015.

Nr.18

-

17.04.2015.

Nr.17./2015

17.04.2015.

-

18.05.

2015.

21.

17.04.2015.

Saimniecības ēka

Bākas iela 52 („Vēji”) Mērsrags Mērsraga novads

jaunbūve

17.04.2015.

Nr.19

-

22.04.2015.

Nr.18./2015

17.04.2015.

-

23.05.

2015.

22.

22.04.2015.

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana

Selgas iela 42, Roja, Rojas novads

Atjaunošana

22.04.2015.

Nr.20

-

Apliecinājuma karte

22.04.2015.

-

23.

22.04.2015.

Laivu piestātnes vietas izveide

Roja, Rojas novads

Novietošana ierīkošana

22.04.2015.

Nr.21

-

Paskaidrojuma raksts

22.04.2015.

-

24.

22.04.2015.

Elektrobūve A-025 (b.Nr.1-b.Nr.112)

Pūrciems,

Rojas novads

pārbūve

22.04.2015.

Nr.22

-

Paskaidrojuma raksts

22.04.2015.

-

25.

14.05.2015.

Saimniecības ēka

„Joki”, Ģipka Rojas novads

jaunbūve

14.05.2015.

Nr.23

-

20.05.2015.

Nr.20./2015

21.06.2015.

27.06.2015

-

26.

14.05.2015.

šķūnis

„Joki”, Ģipka Rojas novads

atjaunošana

14.05.2015.

Nr.24

-

20.05.2015.

Nr.21./2015

21.06.2015.

27.06.2015.

-

27.

14.05.2015.

Dzīvojamā māja

Peldu iela 19, Roja Rojas novads

pārbūve

14.05.2015.

Nr.25

-

20.05.2015.

Nr.19./2015

28.05.2015.

-

21.06.

2015.

28.

20.05.2015.

RMM skolas piebūves jumta konstrukcijas pārbūve

Strauta iela 2

Roja, Rojas novads

pārbūve

20.05.2015.

Nr.26

-

20.05.2015.

Nr.22./2015

04.06.2015.

-

21.06.

2015.

29.

20.05.2015.

Meža ceļa rekonstrukcija

„Ilmatu dambis”, Roja, Rojas novads

pārbūve

20.05.2015.

Nr.27

-

17.06.2015.

Nr.25./2015

04.06.2015.

-

18.07.

2015.

30.

28.05.2015.

Katlumājas lietošanas maiņa

Zivju cehs pārstrādes

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

atjaunošana

28.05.2015.

Nr.28

-

Paskaidrojuma raksts

28.05.2015.

-

31.

28.05.2015.

Atpūtas māja

Jaunbiškrēsliņi, Valgalciems, Rojas novads

pārbūve

28.05.2015.

Nr.29

-

29.05.2015.

Nr.23./2015

28.05.2015

-

30.06.2015.

32.

04.06.2015.

Dzīvojamā māja

Krasta iela 10, Roja, Rojas novads

pārbūve

04.06.2015.

Nr.30

-

04.06.2015.

Nr.24./2015

05.07.2015.

04.06.2015

-

33.

12.06.2015.

Zivju pārstrādes cehs

Akas iela 74b, Roja, Rojas novads

pārbūve

12.06.2015.

Nr.31

-

17.06.2015.

Nr.26./2015

18.07.2015.

12.06.2015.

-

34.

12.06.2015.

Saieta nams

„Vētras”, Rude, Rojas novads

jaunbūve

12.06.2015.

Nr.32

-

17.06.2015.

Nr.27./2015

12.06.2015.

-

18.07.

2015.

35.

17.06.2015.

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka un garāža

Ezera iela 25, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

17.06.2015.

Nr.33

-

17.06.2015.

Nr.28./2015

01.07.2015.

-

18.07.

2015.

36.

17.06.2015.

Dzīvojamā māja

„Stāles”, Valgalciems, Rojas novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.34

-

17.06.2015.

Nr.30./2015

01.07.2015.

-

18.07.

2015.

37.

17.06.2015.

Malkas šķūnis

Sporta iela 1, Roja, Rojas novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.35

-

Paskaidrojuma raksts

17.06.2015.

-

38.

17.06.2015.

Lapene

Talsu iela 1, Roja, Rojas novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.36

-

Paskaidrojuma raksts

17.06.2015.

-

39.

17.06.2015.

Zibens aizsardzības izbūve

Skola iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.37

-

Paskaidrojuma raksts

17.06.2015.

-

40.

01.07.2015.

Elektrības pieslēgums

Kaltenes akmeņainā jūrmala, Rojas novads

jaunbūve

01.07.2015.

Nr.38

-

Paskaidrojuma raksts

01.07.2015.

-

41.

01.07.2015.

Dzīvojamā māja

„Sakari”, Upesgrīva, Mērsraga novads

pārbūve

01.07.2015.

Nr.39

-

Paskaidrojuma raksts

01.07.2015.

-

42.

01.07.2015.

Vasaras dārza lapene

„Vītenāji”, Ģipka, Rojas novads

jaunbūve

01.07.2015.

Nr.40

-

Paskaidrojuma raksts

01.07.2015.

-

43.

01.07.2015.

Malkas šķūnis

„Zivtiņas”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

01.07.2015.

Nr.41

-

01.07.2015.

Nr.31./2015

01.07.2015.

-

02.08.

2015.

44.

01.07.2015.

Dzīvojamā māja

„Strēlnieki”, Rude, Rojas novads

pārbūve

01.07.2015.

Nr.42

-

01.07.2015.

Nr.29./2015

20.02.2014.

-

02.08.

2015.

45.

01.07.2015.

Vasaras dārza māja

„Vītenāji”, Ģipka, Rojas novads

pārbūve

01.07.2015.

Nr.43

-

Paskaidrojums raksts

01.07.2015.

-

46.

09.07.2015.

Elektroapgādes pieslēgums

„Oļi”, Valgalciems, Rojas novads

09.07.2015.

Nr.44

-

Paskaidrojuma raksts

09.07.2015.

-

47.

09.07.2015.

Dzīvokļa pārbūve

Ozola iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

09.07.2015.

Nr.45

-

Apliecinājuma karte

09.07.2015.

-

48.

14.07.2015.

Palīgēka – noliktava

Kāpu iela 13, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

14.07.2015.

Nr.46

-

Paskaidrojuma raksts

14.07.2015.

-

49.

14.072015.

Malkas šķūnis

Osta, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

14.07.2015.

Nr.47

-

Paskaidrojuma raksts

14.07.2015.

-

50.

14.07.2015.

Saimniecības ēkas rekonstrukcija

Vienkāršotā par auto servisu

Autoserviss, Rude, Rojas novads

pārbūve

14.07.2015.

Nr.48

-

Paskaidrojuma raksts

14.07.2015.

-

51.

21.07.2015.

Gāzes apgāde

Lielā iela 62, Osta, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

21.07.2015.

Nr.49

-

Paskaidrojuma raksts

21.07.2015.

-

52.

21.07.2015.

Savrupmāja un saimniecības ēka

„Kalnmalas”, Kaltene, Rojas novads

pārbūve

21.07.2015.

Nr.50

-

27.07.2015.

Nr.32./2015

10.02.2016.

-

28.07.

2015.

53.

27.07.2015.

Galdniecība

Selgas iela 1P, Roja, Rojas novads

pārbūve

27.07.2015.

Nr.51

-

04.08.2015.

Nr.33./2015

05.09.2015.

27.07.2015.

-

54.

27.07.2015.

Dzīvojamā māja

„Zaķsili”, Žocene, Rojas novads

pārbūve

27.07.2015.

Nr.52

-

04.08.2015.

Nr.34./2015

27.07.2015.

-

05.09.

2015.

55.

04.08.2015.

Autobusu piestātnes nojumes atjaunošana

Selgas iela 14, Roja, Rojas novads

Pārbūve

04.08.2015.

Nr.53

-

11.08.2015.

Nr.37./2015

04.08.2015.

-

12.09.

2015.

56.

11.08.2015.

Dzīvojamā māja

„Runči”, Ģipka, Rojas novads

jaunbūve

11.08.2015.

Nr.55

-

11.08.2015.

Nr.36./2015

12.09.2015.

11.08.2015.

-

57.

11.08.2015.

Caurlaides telpu pārbūve par biroja telpām

Ostas iela 7A, Roja, Rojas novads

pārbūve

11.08.2015.

Nr.54

-

11.08.2015.

Nr.35./2015

11.08.2015.

-

12.09.

2015.

58.

18.08.2015.

Dzīvojamā māja

Miera iela 72, Roja, Rojas novads

pārbūve

18.08.2015.

Nr.56

-

03.09.2015.

Nr.38

04.10.2015.

18.08.2015.

-

59.

25.08.2015.

vasarnīca

Vēju iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

25.08.2015.

Nr.58

-

03.09.2015.

Nr.39./2015

04.10.2015.

25.08.2015.

-

60.

25.08.2015.

Ārējā elektroapgāde

Vēju iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

25.08.2015.

Nr.57

-

Paskaidrojuma raksts

25.08.2015.

-

61.

03.09.2015.

Mērsraga ostas piestātnes Nr.8 pārbūve par zvejas kuģu piestātni

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

03.09.2015.

Nr.59

-

03.09.2015.

Nr.40./2015

03.09.2015.

-

04.10.

2015.

62.

03.09.2015.

Rojas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.1/2 pārbūve

Ostas iela 1, Roja, Rojas novads

Pārbūve

03.09.2015.

Nr.60

-

03.09.2015.

Nr.41./2015.

04.10.2015.

03.09.2015.

-

63.

03.09.2015.

Dzīvojamā māja, pirts, saimniecības ēkas un garāžas būvniecība

„Jaunauļi” Ģipkā, Rojas novadā

jaunbūve

03.09.2015.

Nr.61

-

10.09.2015.

Nr.42./2015.

11.10.2015.

03.09.2015.

-

64.

03.09.2015.

Elektrības pieslēgums

„Runči”, Rojas novads

jaunbūve

03.09.2015.

Nr.62

-

Paskaidrojuma raksts

03.09.2015.

-

65.

17.09.2015.

Malkas šķūnis

Kuršu iela 9, Roja, Rojas novads

jaunbūve

17.09.2015.

Nr.63

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

66.

17.09.2015.

Dzīvojamā ēka

Lielā iela 19, Mērsrags, Mērsraga novads

nojaukšana

17.09.2015.

Nr.64

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

67.

17.09.2015.

Lapene

“Turaidas’, Rude, Rojas novads

jaunbūve

17.09.2015.

Nr.65

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

68.

17.09.2015.

Kūpināšanas cehs

Selgas iela 1L, Roja, Rojas novads

jaunbūve

11.07.2014.

Nr.58

-

17.09.2015.
Nr.43./2015

18.10.2015.

17.09.2015.

-

69.

17.09.2015.

Lapene

“Lazdas”, Kaltene., Rojas novads

jaunbūve

17.09.2015.

Nr.66

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

70.

01.10.2015.

šķūnis

“Dzērves”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

01.10.2015.

Nr.67

-

Paskaidrojuma raksts

01.10.2015.

-

71.

01.10.2015.

Ceļš Nr.20

Žocene, Rojas novads

atjaunošana

01.10.2015.

Nr.68

-

Apliecinājuma karte

01.10.2015.

-

72.

01.10.2015.

Trīs atpūtas mazēkas

Melnsila stāvlaukums, Melnsils, Rojas novads

novietošana

01.10.2015.

Nr.69

-

Paskaidrojuma raksts

01.10.2015.

-

73.

01.10.2015.

Šķūnis

Melnsils skola, Melnsils, Rojas novads

jaunbūve

01.10.2015.

Nr.70

-

Paskaidrojuma raksts

01.10.2015.

-

74.

01.10.2015.

Vasarnīca

Bākas iela 47 A, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

08.10.2015.

Nr.73

-

08.10.2015.

Nr.44./2015.

09.11.2015.

12.11.2015.

-

75.

08.10.2015.

Liellopu novietne ar mēslu krātuvi

“Jaunarāji”, Rojas novads

Jaunbūve

08.10.2015.

Nr.71

-

08.10.2015.

Nr.45./2015.

09.11.2015.

08.10.2015.

-

76.

08.10.2015.

Ražošanas notekūdeņu

attīrīšanas ietaises

Selgas ielā 1L, Rojā, Rojas novadā

jaunbūve

08.10.2015. Nr.72

-

08.10.2015.

Nr.46./2015.

09.11.2015.

08.10.2015.

-

77.

22.10.2015.

Dzīvojamā māja

“Oļi”, Valgalciems, Rojas novads

jaunbūve

22.10.2015.

Nr.74

-

29.10.2015.

Nr.47./2015.

30.11.2015.

29.10.2015.

-

78.

22.10.2015.

Dārza inventāra noliktava

“Mikudēkas” Valgalciems, Rojas novads

jaunbūve

22.10.2015.

Nr.75

-

Paskaidrojuma raksts

22.10.2015.

-

79.

29.10.2015.

Saimniecības ēka

“Jaunolteri”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.76

-

12.11.2015.

Nr.48./2015.

13.12.2015.

29.10.2015.

-

80.

29.10.2015.

Žogs

“Jaunolteri”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.77

-

Paskaidrojuma raksts

29.10.2015.

-

81.

29.10.2015.

Dīķa izbūve

“Jaunolteri”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.78

-

Paskaidrojuma raksts

29.10.2015.

-

82.

29.10.2015.

Žogs

“Rūķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.79

-

Paskaidrojuma raksts

29.10.2015.

-

83.

26.11.2015.

Ainavu dīķis

“Šarlote”, Rojas novads

jaunbūve

26.11.2015.

Nr.80

-

Paskaidrojuma raksts

26.11.2015.

-

84.

03.12.2015.

Elektroapgādes piekļuves kontroles sistēmu izbūve Mērsraga ostas teritorijā

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

03.12.2015.

Nr.81

-

Paskaidrojuma raksts

03.12.2015.

-

85.

10.12.2015.

Liellopu novietnes un mēslu krātuves

“Jaunarāji”, Rojas novads

jaunbūve

10.12.2015.

Nr.82

-

10.12.2015.

Nr.49/2015.

11.01.2016.

10.12.2015.

-

86.

10.12.2015.

Ainavu dīķis

“Pļaviņas”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

10.12.2015.

Nr.83

-

Paskaidrojuma raksts

10.12.2015.

-

87.

10.12.2015.

Mazēkas – atpūtas mājas

Bākas iela 58, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

10.12.2015.

Nr.84

-

Paskaidrojuma raksts

10.12.2015.

-

88.

10.12.2015.

Mērsraga ostas teritorijas galvenās caurlaides pārbūve piekļuves kontroles sistēmu izbūvei

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

10.12.2015.

Nr.85

-

Paskaidrojuma raksts

10.12.2015.

-

89.

10.12.2015.

Jūras ielas turpinājuma pārbūve piekļuves kontroles sistēmu izbūvei Mērsraga ostas teritorijā

Lielā iela 64,Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

10.12.2015.

Nr.86

-

Paskaidrojuma raksts

10.12.2015.

-

90.

10.12.2015.

Dzīvojamā māja ar zirgu stalli, divas nojumes un pagrabs

“Meža noras”, Rojas novads

Jaunbūve

-

10.12.2015

-

-

-

91.

11.12.2015.

Dzīvojamā ēka

Lielā iela 22, Mērsrags, Mērsraga novads

Fasādes siltināšana

11.12.2015.

-

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

11.12.2015.