Budžets 2015

2015

Rojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015.gadam

Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevumu plāns 2015.gadam

Rojas novada domes Speciālā budžeta plāns 2015.gadam

Rojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.

Rojas novada domes pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.

Rojas novada domes Speciālā budžeta plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.

Rojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.07.2015.

Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.07.2015.

Rojas novada domes Speciālā budžeta plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.

Rojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.

Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.


Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūnija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi