Autortiesības

Interneta mājas lapa Roja.lv ir Rojas pašvaldības īpašums, kurš satur oriģinālmateriālus, kā arī atvasinātus materiālus no partneru un citiem resursiem. Informācija, ko satur roja.lv ir aizsargāta saskaņā ar LR likumu par autortiesībām.

roja.lv mājas lapas lietotāju tiesības un pienākumi:

roja.lv lapas lietotājs, bez redakcijas rakstiskas atļaujas, nedrīkst pārveidot, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, pārsūtīt, izplatīt jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz roja.lv saturu.

roja.lv lapas lietotājs drīkst izmantot informāciju, bez redakcijas atļaujas, nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar LR likumu par autortiesībām, norādot atsauces un ievietojot roja.lv logo.

roja.lv lapas lietotājam lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, no darba īpašniekiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu ir jāsaņem autortiesību subjekta atļauja.

roja.lv neatbild par sadarbības partneru mājas lapu saturu.