„Radoši cilvēki daudz nevaimanā”

altViss notiek īstajā brīdī un laikā. Tā arī Rojas novada bibliotēkas lasītājiem 19. aprīlī tika dāvāta iespēja ne vien piedalīties romāna „Ielāps uz goda biksēm” atvēršanā un tikties ar autoru Aivaru Aiviekstu,

bet sveikt viņu ar vēl vienas grāmatas –  haiku un miniatūru krājuma „Būs maizes gads” iznākšanu.

Aivars Aivieksts, kurš pseidonīmu aizguvis no dzimtās puses upes Aiviekstes, vairākus gadus dzīvo nomaļajā Pitragā. Tā kā autoram nekad nav patikuši „dzelži”, vienmēr lielāka interese bijusi par grāmatām, tagad, mazajā piejūras ciematā dzīvojot, bez savas mašīnas nav viegli nokļūt pat sava novada centrā. Tas gan nav viņu kavējis aktīvi darboties un jau izdotos stāstiņu un dzejas krājumus  papildināt ar jauniem darbiem.

Tikšanās laikā bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa iepazīstināja ar autoru, pastāstot arī par citiem viņa vaļaspriekiem – makšķerēšanu, fotografēšanu, dārzkopību. „Es lieliski saprotos ar dabu, ūdeņi mana stihija… Rakstīšana – tas ir tikai skaists vaļasprieks… Mans lielākais paldies par to pienākas jaunības dienu literatūras skolotājai Lūcijai Ķuzānei. Ieinteresēja,” katrā tikšanās vai intervijas reizē saka Aivars Aivieksts.

Priecājamies par interesanto kopā būšanu, paldies par jaunajiem darbiem grāmatu draugiem, paldies par dāvāto iespēju klausīties kopkrājuma „Dialogi” līdzautores Maritas Snipkes dziesmas, un no sirds vēlam izdošanos iecerēto darbu izdošanā, un ceram reiz atkal satikties Rojā!

Irēna Svitiņa (Daigas Dambītes foto)