Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pasniegs piemiņas zīmes

alt10. maijā pulksten 12.00 Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā Talsos Kareivju ielā 7, notiks Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmju pasniegšanas pasākums,

kurā tiks godāti avārijas seku likvidēšanas dalībnieki no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadiem.

Piemiņas zīmes pasniegs VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns.

Piemiņas zīmes nolikums nosaka, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi piešķir personām, kuras piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par piemiņas zīmes kandidāta valstspiederību. Ja persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem radiniekiem, bet, ja lejupējo radinieku nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

Ieteikumus par piemiņas zīmes piešķiršanu izvērtē iekšlietu ministra apstiprināta  komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa””, VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra.

Plašāka informācija par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi un anketa, kas jāaizpilda, lai šo piemiņas zīmi saņemtu, atrodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā.