Kaltenē taps jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centrs

altJau ilgu laiku Kaltenes kluba ēka ir kritiskā stāvoklī un, laikam ejot, tas neuzlabojas. Tāpēc ir rasta iespēja, piesaistot Eiropas projektu, Kaltenes kluba ēkai atdzīvoties, to pārbūvējot par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru un radot novada iedzīvotājiem iespēju izzināt savu ciemu un dažādot brīvā laika pavadīšanu.

 

Kaltene ir viens no senākajiem zvejnieku un kuģubūves ciemiem. Īpaši Kaltene var lepoties ar kuģu būvētāju un jūras braucēju vēsturi, jo savā laikā šeit uzbūvēti ap 60 burinieki. Šeit ir bijusi izbūvēta konservu fabrika, bet 50.gados ēka tika izmantota kā Zvejnieku kolhoza brigādes klubs. Kaltenes bibliotēkā, kura atrodas pārbūvējamā ēkā un 2018. gadā svinēs 70 gadu jubileju, ir bagāta ar savāktajiem novadpētniecības materiāliem, kurus varētu izstādīt atsevišķā telpā un izlikt apskatei. Ne velti par novadpētniecības darbu bibliotēka ir ieguvusi 3. vietu Talsu Galvenās bibliotēkas rīkotajā novadpētniecības konkursā.

Šobrīd bibliotēkas krājumus nav iespējams izlikt apskatei, nepiemēroto telpu dēļ – ēkā nav kanalizācijas, jumta sliktais stāvoklis apdraud ēkas tehnisko stāvokli un tajā esošās vēstures liecības.  Arī ēkas siltumizolācija ir sliktā stāvoklī, jo ēkā veidojas pelējums. Projektā plānots šo visu novērst – nomainīt jumtu un logus, nosiltināt fasādi, hidroizolāciju un izbūvēt kanalizāciju.

Pārveidot klubu par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru, nepieciešams, lai palielinātu un uzlabotu Kurzemes piekrastes zvejnieku kultūras un izzinošo pasākumu skaitu ciemā, un piesaistītu novadam tūristus. Pēc projekta realizēšanas tiktu nodrošināta zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība, jo Kaltene ar akmeņaino jūrmalu un tās seno zvejniecības un jūrniecības vēsturi ir populāra atpūtas vieta novadā.

Ekspozīciju telpā pēc kluba pārbūves tiks saliktas informatīvas planšetes par kuģubūvi un zvejniecību Kaltenē un Valgalciemā. Vēl paredzēts ievietot informāciju par zivju apstrādes vēsturi Rojas novadā. Rojas Jūras zvejniecības muzejs ir piedāvājis izgatavot kopijas no tā rīcībā esošajiem eksponātiem un tos izvietot ekspozīcijas centrā Kaltenē. Muzeja rīcībā ir nofilmētas intervijas ar zvejniekiem, ko rādīt apmeklētājiem.

Projekts Nr.16-08-FL06-F043.0203-000001 “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīcijas centru” iesniegts biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EZJF) finansētā rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 242 000 eiro no kuriem attiecināmās izmaksas ir 200 000 eiro. EJZF finansējums ir 180 000 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 62 000 eiro.

alt

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste