Rojas novadā stādīja Latvijas simtgades ozolus un atzīmēja Baltā galdauta svētkus

alt4. maijs Rojas novadā un arī visā Latvijā bija īpaša diena, jo akcijā “Apskauj Latviju!” tika stādīti ozoli par godu Latvijas simtgadei.  Akcijas mērķis bija stādīt ozolus pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās, lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju.

Rojas novadā tika iestādīti seši ozoli – Valgalciemā, Kaltenē, Rojā, Rudē, Melnsilā un Ģipkā. Pie ozoliem tiks pievienota īpaša norāde, kas apliecina, ka tas ir Latvijas simtgades ozols.

Katrā novada ciemā pasākums bija plaši apmeklēts un iedzīvotāji bija īpaši piedomājuši par svētku noformējumu un īpašo gaisotni – bija klāti galdi ar baltu galdautu un katrs bija sarūpējis kādu cienastu, tika vārīta zupa, lai pēc svētīgi padarītā darba kopīgi varētu kavēties atmiņās par piedzīvoto un apcerēt nākotnes plānus. Domes priekšsēdētāja vēlēja ļaudīm būt stipriem kā ozoliem un svinēt šos svētkus pie balti klātiem galdiem arī turpmāk un, lai ozoli turpmāk būtu svētvieta, kur novadniekiem satikties.

Novada pirmais ozols tika iestādīts Valgalciemā pie “Gustu” mājām. Šis gods tika vecākajai valgalciemniecei Alvīnei Priedei. Egita Jansone kavējās stāstījumā par Valgalciema vēsturi. Pēc ozola stādīšanas, valgalciemnieki svētkus tupināja pie balti klāta galda “Viļņu” mājas saimnieces Ritmas Zālītes. Savukārt Kaltenē pie bibliotēkas stipro ozolu stādīja jaunākie kaltenieki, ar mērķi, lai Kaltenē būtu tik daudz bērnu, ka atkal būtu vajadzīga skola! Turpinājumā Gundega Balode aicināja ikvienu uz gardu zupu un dalīties atmiņu stāstos par Kalteni.

Trešo ozolu stādīja Rojā un vieta nebija nejauši izvēlēta, jo tur savā laikā atradās jūrasskola, kas nodrošināja iespēju apgūt jūras zinības. Simboliski ozolu stādīt tika aicināti vecie zvejnieki Ivans Voroņuks un Viesturs Grosbahs, kā arī jaunie jūrnieki Rihards Jansons un Kristians Fricbergs. Svinīgi domes priekšsēdētājai Kurzemes reģiona VUGD Talsu daļas Rojas posteņa komandieris Juris Bieriņš pasniedza plāksni ar uzrakstu, ka tieši šeit augs Latvijas simtgades ozols, bet Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Langzams pasniedza apliecinājumu Rojas novada jaunsardzei un izteica pateicību par aktīvu dalību šajā pasākumā.  Pēc ozolu stādīšanas visi tika aicināti mieloties ar gardu zupu muzeja saieta vietā un kavēties atmiņu stāstos “Hāgenskalnu muzikantu” dziesmu pavadījumā, kā arī piedalīties Guntara Zvaigznes izstādes atklāšanā “Pie jūras”.

Arī rudenieki kuplā pulkā svinēja svētkus pie bagātīgi klāta galda un lielā zupas katla. Pirms ozolu stādīšanas jauniešu centrā tika izrādīta bērnu un vecāku iestudētā luga “Uz laimīgo zemi!”, kā arī radošo darbu izstāde. Bet kas tie par svētkiem bez mūzikas – par to Rudē parūpējās folkloras kopa “Milzkalnieki”, savukārt gardo zupu sagādāja pensionāru klubs “Rūķi”. Ozolu pie bērnu un jauniešu centra “Varavīksne” stādīja Gada sportiste Rojas novadā Līga Vecbērza un sportiskā Doniņu ģimene.

Melnsilā iedzīvotāji pirms ozola stādīšanas jau bija nodevušies sporta spēlēm un pie balti klātā galda mielojās ar pašu vārīto zupu un sanestajiem cienastiem! Ozola stādīšana tika uzticēta melnsilniecei Zvaigznītei Perekrestei, kura neskatoties uz cienījamo vecumu, spēja pamācīt stādīšanas palīgus Jāni Pūci un Ivaru Jaunozolu, bet par svinīgo noskaņu, deklamējot savu dzeju, parūpējās Zaiga Kilmite.

Ģipkā čaklās saimnieces Ieviņa Svitiņa un Agita Krauze bija parūpējušās par gardu zupu un viesus sagaidīja ar pašu ceptu vēl siltu spēka maizi! Ozolu stādīja jaunākais Ģipkas iedzīvotājs Ralfs Svitiņš kopā ar vecāko Ģipkas iedzīvotāju Paulu Līkopu.

Domes priekšsēdētāja lielu paldies pasākumā teica ikvienam, kurš pielika roku pie padarītā darba, bet īpaši pasākuma vadītājai Dacei Brokai, Dinai Veinbergai, kuras, īpaši šim pasākumam sacerēto vēstījumu lasīja katrā ciemā, Jānim Pūcem un Ivaram Jaunozolam, kuri palīdzēja iestādīt katru ozolu, “Hāgenskalna muzikantiem” par to, ka raisīja svētku sajūtu un nerimstošu uzmundrinājumu pasākumā, stādītājiem un saimniecēm, kuras bija izvārījušas brīnumgardas zupas.

Lai ozoli aug stipri un raženi kā novada ļaudis!

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste


Dinas Veinbergas vēstījums Rojai:

te, kur Krišjānis Valdemārs pirmoreiz skatīja jūru

te esmu es, mana Roja!

mēs, no piekrastes cilts, esam jūras vēju še sēti

saules un sviedru sāļuma svētīti, balināti

sāpēm un grūtumam cauri izdziedāti

izraudzēti

iecepti simtgades klaipā melnā jo melnā

iegravēti un ieausti

akmenī kalti

nospiesti ceļos un atkal celti

koka karotēs grebti un krustos

nesaudzēti un pārvērsti pelnos

mīcīti mālā un svaidīti linu mārkos

bet paceltu galvu raibi tautiskos brunčos

un pelēkos goda svārkos

jūra – sviedri, maize un sāls

daudzu gadsimtu līkloču lokos

esam pārdzimuši un pārsakņojušies tūkstoškārt

stipros jo stipros kokos

te esmu es, mana Kurzeme!

manas dzimtenes jūras robeža –

lepno piekrastes silu iezīmēta

nu tev ir arī pa ozolam, Latvijā izauklētam

šeit nākam sadoties sirdīs caur vēju

kas ozolu bērnus vienos

sadoties rokās un domās

apkārt zemītei stipru jo stipru dzīvu spēkjostu sienot

Te, kur Krišjānis Valdemārs pirmoreiz skatīja jūru

savu pārliecību kā ozolu es ar lepnumu turu

vietā, kur senatnē pirmā jūrskola bija

gribu nosaukt pa burtam

nosaukt pa zilbei

te sācies Tu, mana Latvija!