Rojas novada dome aicina pieteikt bērnus vasaras nometnei

Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”.alt

Nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā no 8 gadiem līdz 13 gadiem. Dalība nometnē ir bezmaksas. Nometne notiks Rojupes BJIC „Varavīksne” no 7. augusta līdz 11. augustam, tajā tiks uzņemti 20 dalībnieki. Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai tiks nodrošināts transports.

Lai pieteiktu bērnus nometnē, nepieciešams aizpildīt nometnes iesnieguma veidlapu Rojas novada domē, tās darba laikā. Bērnu uzņemšana nometnē notiks iesniegumu reģistrēšanas secībā, savukārt iesniegumu reģistrēšana tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas laikrakstā „Banga” un Rojas novada mājaslapā www.roja.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 26409048.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Māra Folkmane.