Rojas upes svētki – Senais vikingu ceļš

Aizvadīts vēl viens pasākums vasaras nedēļas nogalē - Rojas upes svētki! Jau ceturto gadu notika nesteidzīgs, atraktīvs laivošanas brauciens pa Rojas upi .alt

Arī šogad laivotāji pulcējās pie Rojas upes Žocenē. Pasākumā piedalījās 20 laivas ar 50 dalībniekiem, lai izlaivotu Rojas upes līkumus, atminētu āķīgus jautājumus viktorīnā, iemēģinātu roku šaušanā ar kaķeni un čiekuriem, trāpot mērķī!

Kā katru gadu, laivu brauciena dalībnieki bija padomājuši par savas komandas noformējumu un nosaukumu. Uzticīgi Rojas upes svētkos piedalās  komanda no Rojas novada domes  „Pūces dobums”, kas ieguva vienu no galvenajām balvām kā “Steidzīgākā komanda” ar visprecīzāk atminētajiem jautājumiem viktorīnā un vistrāpīgākie, šaujot ar kaķeni. Komanda “Māsas” ieguva balvu kā “Elegantākā ekipāža”. Par ar oriģinālāko noformējumu balvu ieguva komanda - “Akas ielas pirāti”. Rojas upes atklājēju gods tika  komandai “Fiksie eži”un komandai  no Rīgas “Baltās kaijas”. Balvu kā dziedošākā, jautrākā, smaidošākā komanda 20 cilvēku sastāvā ieguva koris “Norise”, kas laivošanā piedalījās ar vienotu komandas nosaukumu “Smeldze”. Šogad braucienā piedalījās arī viesi no Francijas, Krievijas, Vācijas.

Kamēr laivotāju komandas bija ceļā no Žocenes uz Roju, tikmēr Rojas laivu piestātnē notika dažādi ūdens prieki. Svētku apmeklētājiem tika piedāvāts  izmēģināt braukt ar SUP dēli, ko aktīvi izmantoja jaunākie svētku apmeklētāji, iespēja vizināties ar Grobiņas vikingu liellaivu, ietērpties un nofotografēties stilizētos vikingu tērpos.

Pēc laivu nobrauciena laivu piestātnē visus dalībniekus un svētku apmeklētājus cienāja ar gardo vikingu spēka zupu un pēc apbalvošanas visi tika pie gardās vikingu kūkas.

Laivotāju komandas dažādās nominācijās saņēma balvas no Rojas tūrisma biedrības biedru kopīgi sarūpētā balvu fonda.

Svētku organizatoru vārdā sakām lielu un sirsnīgu PALDIES visiem Rojas upes svētku dalībniekiem, organizētājiem un palīgiem! 

Rojas upes svētkus organizēja Rojas tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Rojas tūrisma biedrību. Paldies par aktīvu līdzdalību svētku organizēšanā Zanei un Andrim Vaivodiem, biedrībai "Rojas Golfa klubs" un Normundam Liepam, paldies atpūtas vietas „Raudiņi saimniecei Rutai Penēzei par palīdzību vikingu zupas tapšanā, Evai un Ancei Kiršteinēm par precīzo punktu skaitīšanu kontorlpunktā! Paldies par atsaucību viesnīcai "Rēderi" un Dzintrai Jurjānei, viesnīcai “Mare” un Sarmai Mateikai, viesu namam ”Re, paradīze” un Jānim Kivilam, kempingam „Melnsils”, viesu namam „Lēveri” un Līgai Badūnei, viesu namam “Vīnkalni” un Ritai Grendei, SIA "Kaltenes zivis" un Vivitai Kudiņai, Ervīnam Vilciņam, viesu namam „Vanaturs” un Intai Avetisjanai, sporta un atpūtas kompleksam „Dzintarkrasts”, „Ķipīša” saimniecei Aivitai Duburei, konditorejai “Rita” par gardo svētku torti, Marekam Štālam par muzikālo noformējumu,  Egilam Mūrniekam par svētku iemūžināšanu foto!
Paldies visiem!

Kristīne un Dina,

Rojas TIC meitenes 

Foto: Egīls Mūrnieks

Zem Foto: Uzticamākā Rojas upes svētku dalībnieku komanda "Pūces dobums"