Rojas vidusskolai – jauna direktore

Šajā mācību gadā Rojas vidusskolā sāka strādāt jauna direktore – Santa Veide. Kā atzīst pati Santa, no brīža, kad viņa apstiprināta jaunajā amatā, viņas dzīve sagriezusies kājām gaisā unalt neviena diena nepaiet tā, kā saplānota. Bet enerģijas un uzņēmības Santai pietiek. Kā smējušies viņas tuvinieki, mudinot Santu pieteikties direktores amatam – tev jau ar vienu klasi nepietiek!

Pedagoģiskais darbs Santai bijis tuvs kopš bērnības, jo skolotāja bijusi arī viņas omīte un skolas un burtnīcu smarža mazo meitēnu vilinājusi jau kopš mazām dienām. Izvēloties profesiju, nav bijis ne mazāko šaubu – tikai un vienīgi pedagoģija! Viņas pirmā darba vieta – Rojupes bērnudārzs “Saulespuķe”, pēc kura drīz vien sekojis darbs Rojas vidusskolā. Šis ir Santas darba jubilejas gads – izglītībā nostrādāti apaļi 30 gadi, no tiem 15 – par direktores vietnieci audzināšanas darbā. Šo gadu laikā nemitīgi papildinātas zināšanas, absolvējot Liepājas universitāti, pēc tam iegūts maģistra grāds izglītības zinātnē Latvijas universitātē, bet pagājušā gada decembrī Santa Veide sekmīgi absolvējusi Rīgas pedagoģijas un izglītības augstskolu.

Garajos darba gados Rojas vidusskolā, jaunajai direktorei allaž svarīgs bijis it viss, kas notiek skolā, un arī tagad viņas lielākā vēlēšanās ir padarīt skolu par vietu, ar kuru lepotos tās absolventi, bet pedagogi uz darbu nāktu ar prieku. Santa atzīst, ka tas nebūs viegli, bet viņa ir gatava arī grūtībām. Pēc viņas domām, iepriekšējā direktore Gundega Pole skolā ir izdarījusi daudz labu lietu, ko atliek vien turpināt. Visvairāk jauno direktori un skolotājus satrauc jaunā kompetenču pieejā balstītā izglītības modeļa ieviešana, kas pagaidām nes sev līdzi daudz nezināmā, taču Santa ir pārliecināta, ka pa vecam strādāt arī vairs nevar, jo šodienas bērni vairs nav tie, kas uz skolu nāca pirms gadiem desmit. Viņi ir aktīvāki, kustīgāki, reti kurš spēj nosēdēt mierā. Direktore smej, ka gluži bez mierā sēdēšanas jau gan iztikt nevarēs, jo kā tad iemācīsies glīti rakstīt! Katrai jaunai pārmaiņai izglītībā līdzi nāk arī negatīvā puse, tāpēc pedagogiem būs jāpiedalās dažādās apmācībās, apspriedēs, un aktīvi jāizsaka savs viedoklis, ko vēlāk aprobēs. Santa ir pārliecināta – gribas to vai nē, bet visam kolektīvam būs jāpārkārtojas un jāmaina domāšana. Viņa  atzīst, ka tas nebūs viegli, bet ir izdarāms. Santa uzsver, ka skolā ir tik daudz talantīgu skolotāju, no kuriem daļa jau ir tūliņ gatava nākt palīgā. Viņa ir pārliecināta, ka šis pulciņš tikai palielināsies un kopā kā vesela komanda pedagogu kolektīvs varēs paveikt daudz.

Dace Klabere