“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

alt

Ar šā gada 5.oktobri visā Latvijā tiek uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Šo projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar  Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī ar Rojas novada pašvaldību, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Šī projekta ietvaros strādājošajiem iedzīvotājiem, arī pašnodarbinātām personām, sākot no 25 gadu vecuma, būs iespējams paaugstināt savu profesionālo kompetenci kādā no 55 izglītības iestādēm.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti -asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Pirmajā pieteikšanās kārtā(05.10-06.11.2017)  mācības pieejamas Latvijas tautsaimniecībā un darba tirgū šobrīd prioritārās nozarēs, kurās visvairāk trūkst jaunu un kvalificētu darbinieku:

  • būvniecība
  • kokrūpniecība
  • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  • elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Ja darbs kādā no šīm nozarēm šobrīd vai nākotnē nav aktuāls, aicinām nākt iepazīties ar mācību iespējām nākamajā pieteikšanās reizē 2018. gada sākumā.  

Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī. 

Projekta mērķgrupa: mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.                                                                                       

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas sniedz pieaugušo izglītības koordinators, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, kas 28 filiālēs piedāvā karjeras konsultanta pakalpojumus ikvienam projekta mācībās ieinteresētam nodarbinātajam.

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts. 

Projekta koordinators Rojas novadā ir Rojas TIC vadītāja, Kristīne Voldemāre, tel.: 28630590, tic@roja.lv.

Konsultācijas par projekta būtību un norisi varat saņemt Rojas TIC, Selgas ielā 14e, Roja, darba dienās no pl.9.00-17.00

Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Informāciju sagatavoja

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC vadītāja, Projekta koordinatore

alt