Profesiju nedēļa PII “Zelta zivtiņa”

No 9. oktobra līdz 15. oktobrim PII “Zelta zivtiņa” notika profesijas nedēļa, kuras ietvaros lielākajiem bērniem no grupiņām “Burbulēni” un “Karūsiņas” tika saplānotas mācību ekskursijas.alt

Pirmdien devāmies uz Burinieku sētu, kur skatījām Buru kuģu modeļu kolekciju, kuru izveidojis un atstājis Laimonis Veidemanis. Ar šo vectēva atstāto mantojumu mūs iepazīstināja viņa mazmeita Laura Kļaviņa. Vislielāko izbrīnu bērnos radīja burinieku modelīši, kuri izvietoti mazās stikla pudelītēs. Ar jahtām un ostas teritoriju mūs iepazīstināja burāšanas treneris Gunārs Reinholds. Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova izrādīja jauno stadionu un sporta zāli zem stadiona tribīnēm, neizpalika sporta aktivitātes viņas vadībā. Bērnudārzam kaimiņos dzīvo un strādā galdnieks Andris Krūzmanis, tā kā viņš ir viens no mūsu bērnudārza bērnu vecākiem, devāmies viņu apciemot, lai iepazītos ar galdnieka profesiju. Bērni varēja novērtēt viņa darināto ģitāru, ievingrināt roku nagliņu sišanā un dzijas tīšanā ap tām. Uz Mūzikas un mākslas skolu devāmies ar sagatavotu muzikālu priekšnesumu, no papīra pagatavoti saksofoni, akordeoni, vijoles. Ar tām bērni “atskaņoja” skaņdarbu no ABBAS repertuāra. Mūzikas skolā bērniem bija iespēja spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, dzirdēt, kā tie skan un kopā ar mūzikas skolas mazo korīti dziedāt.

Bērnudārza mazākie bērni no grupiņām “Stagarēni” un “Asarēni” darbojās bērnudārza teritorijā. Vēroja, iepazina kurinātāja, sētnieces, pavāres profesiju. Evelīnas mamma Adrija Krauze–Rozenberga atsaucās uzaicinājumam un bērnus iepriecināja ar manikīra brīnumiem. Ivara mamma Ilze Mežecka kopā ar bērniem pagatavoja brīnumgardus cepumus. Ar vislielāko prieku un aizrautību tika sistas ķirbī naglas. Piektdien visām grupā notika profesiju parāde, kurā piedalījās jūrnieki - “Asarēni”, pavāri - “Stagarēni”, mūziķi - “Karūsiņas” un šoferi – “Burbulēni”. 

Nedēļas laikā kopumā bērni iepazinās ar 15 profesijām. Paldies skolotājām par izdomu un aktīvu sadarbību! Paldies vecākiem par atbalstu un atsaucību! Paldies Rojas Mūzikas un mākslas skolai, Rojas Sporta skolai par pasākumu veiksmīgu norisi!

Mudīte Beraģe,  metodiķe