Vēlreiz par avotiņu

Pēc pašvaldības pasūtījuma oktobra sākumā sertificēta laboratorija veikusi analīzes Rojas avotiņa (Upes ielas galā) ūdenim, lai pārliecinātos, vai plašsaziņas informācijas līdzekļos paustāalt informācija atbilst patiesībai.

Ūdens paraugā konstatētas tikai koliformas baktērijas. Šo piesārņojumu nav izraisījušas fekālijas, jo uz fekālu piesārņojumu norāda baktērijas E.coli klātbūtne, kas noņemtajā paraugā nav konstatēta (0/100ml).

Koliformās baktērijas ir plaši sastopamas apkārtējā vidē (augsnē un augos) un parasti ir nekaitīgas, neizraisa saslimšanu. Tomēr to klātbūtne norāda, ka līdzīgi tam, kādā veidā šīs baktērijas nokļuvušas ūdenī, pastāv iespēja tajā iekļūt arī patogēnām slimību izraisošām baktērijām, piemēram, Esherichia coli (E.coli). E.coli ir viens no koliformās baktērijas veidiem un to klātbūtne liecina par fekālu piesārņojumu. Ja ūdenī atrastas E.coli, pastāv lielāka citu patogēno baktēriju klātbūtnes iespējamība nekā, ja konstatētas tikai kopējās koliformas baktērijas. Koliformas baktēriju piesārņojumu Rojas avotiņā izraisījuši gruntsūdeņi un lietusūdeņi, jo laika gaitā dzelzs caurule, kas savienota ar avotiņu, zaudējusi hermētiskumu. 2018. gada budžetā Rojas novada dome ieļāvusi arī avotiņa remontu un turpinās sekot līdzi ūdens kvalitātei.

SIA “Rojas DzKU” ūdenssaimniecības vadītājs Haralds Valdemārs