Biedrības “Talsu rajona partnerība” seminārs

alt

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru projektu iesniedzējiem "LEADER atbalsts un finansējuma piesaistes iespējas" 7. novembrī plkst. 11.00, Rojas novada domes zālē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads.

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības (EJZF) programmā:

  1.     Kādas projektu idejas iesniegt.
  2.     Kā aizpildīt projektu iesniegumu veidlapas.
  3.     Ko nozīmē Vērtēšanas kritēriju Metodika.
  4.     Izmaksas, to pareiza piemērošana.
  5.     Iepirkumu piemērošana.
  6.     Nepieciešamie pavaddokumenti.
  7.     Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
  8.     Grozījumi MK noteikumos.
  9.     Indivduālas konsultācijas.

Seminārā iekļauta kafijas pauze.

Pieteikšanās un informācija:

Administratīvā vadītāja

Lolita Pļaviņa, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv