Rojupes BJIC “Varavīksne” dzimšanas diena

Klāt oktobris, kad Rojupes BJIC “Varavīksne” svin savu dzimšanas dienu un atskatās uz padarīto. Bērni un jaunieši sanāk kopā, lai piedalītos jautrās spēlēs, sacenstos asprātībā un veiklībā un, kopīgi skatoties fotogrāfijas,alt dalītos atmiņās par piedzīvoto.

Skatoties fotogrāfijas no pasākuma “Mīlu Tevi, Latvija!”, bērni atcerējās, ar kādu interesi, aizrautību atbildējuši uz jautājumiem par Latvijas vēsturi, dabu, minējuši novadu nosaukumus un noteikuši dažādu Latvijā ražotu produktu garšu. Par vienu no visjaukākajiem svētkiem tika atzīti Baltā galdauta svētki. Bērniem bijis liels gandarījums gan par iestādīto ozoliņu, gan par brīnumjauko izrādi “Uz laimīgo zemi!”, gan par iedzīvotāju lielo atsaucību. Pateicoties izrādei, ir iegūti jauni draugi no Ozolnieku novada. Prieks par paveikto bija arī, skatoties fotogrāfijas no vasaras nometnes „Spirgts un vesels”. Kā labākās nometnes aktivitātes tika atzītas ekskursija uz Ventspili un pārgājiens gar jūras krastu. Par vienu no vērtīgākajiem pasākumiem tika atzīts pieredzes apmaiņas brauciens uz jauniešu iniciatīvu centru „Šķūnis” Saldū un jauniešu māju Kuldīgā, jo iegūtas jaunas idejas, ko realizēt savā centrā. Un, protams, kur tad bez sadraudzības pasākumiem ar Melnsila jauniešu iniciatīvu centra un Rojas multifunkcionālā centra „Strops” jauniešiem – katra satikšanās reize kā svētki. Skatoties fotogrāfijas no karjeras pasākumiem, bērni ar lielu prieku atcerējās iespēju gatavot māla traukus un rotas, iepazīties ar metāla apstrādi un uzņēmējdarbību, kā arī iespēju viesoties lauku sētā. Ieraugot ekrānā pašu būvēto zaru būdu, bērnu sejās bija vērojams patiess prieks par saliedēto komandas darbu, apgūstot nepieciešamās prasmes izdzīvošanai dabā. Tāpat prieks par saturīgo pārgājienu kopā ar Rojas novada Sporta skolas audzēkņiem gides Rutas Sīpolas vadībā.

Bērni un jaunieši ne tikai piedalījušies dažādos pasākumos, bet arī aktīvi darbojušies dažādās radošajās darbnīcās. Vislabāk bērniem paticis zīmēt ar plēvīšu krāsām un apgleznot stiklu. Tāpat bērni priecājās par iespēju darboties teātra un kulinārijas pulciņos.

Jauniešu centrā aktīvi darbojas starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vienība. Vērojot fotogrāfijas, bērniem bija iespēja vairāk uzzināt par šīs vienības labajiem darbiem, pilnveidotajām prasmēm, piedzīvojumu ekspedīciju gar jūras krastu un dalību Likteņdārza uzkopšanas talkā.

Jaunatnes lietu speciāliste Māra Folkmane