Dižojas Rojas novada bibliotēka

24. oktobrī Rojas novada bibliotēka uzņēma izbraukuma semināra viesus – Talsu reģiona bibliotēku darbiniekus. Tas bija turpinājums TGB organizētajiem un pagājušajā gadā aizsāktajiem novadu dižošanās pasākumiem.alt

Pie lepnajiem un treknajiem burtiem ROJA bibliotēku darbiniekus sagaidīja Rojas Jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Gundega Balode, lai pusstundas ekskursijā ar autobusu ļautu apjaust, ka Roja ir ne tikai pludmale un galvenā Selgas iela, bet daudz plašāka teritorija ar interesantu vēsturi. Tālākais ceļš veda uz Kaltenes ciema bibliotēku, kur viesus ar pašas sietu sieru un saimnieces cienīgu uzrunu laipni sagaidīja bibliotēkas vadītāja Egita Jansone. Vairāki no bibliotēku darbiniekiem šeit bija pirmoreiz, bet tie, kuri bibliotēkā jau pabijuši, atzinīgi vērtēja izremontētās telpas un bagātīgo grāmatu fondu.

Līča vēju sapūstos bibliotekārus Rojas kultūras centrā ar siltu kafiju un pīrādziņiem sagaidīja Rojas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Daiga Dambīte un bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iluta Graudiņa. Sapulcējušos zālē, visus uzrunāja Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle, aicinot pirms semināra sākuma ar klusuma brīdi pieminēt aizsaulē aizgājušo Talsu Galvenās bibliotēkas kolēģi Aretu.

Dienu steigā jau aizmirstos notikumus un plānotās ieceres Rojas novadā no jauna ieraudzījām novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas prezentācijā viesiem.  Ar uzskatāmiem piemēriem, skaitļiem, faktiem un pārliecību par paveikto un plānoto darbu lietderību novada attīstībā stāstījums ikvienā raisīja vēlmi, ja ne dzīvot šeit, tad noteikti vēlreiz apciemot mūsu novadu.

Par to, vai folklora ir tikai mutvārdos pārstāstītie teksti, vai tā dēvējamas arī dziesmas un dejas un vai pastāv arī mūsdienu folklora, semināra dalībniekiem lekcijā „Folklora. No zemās tautas līdz zinātnei” pārdomas rosināja LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta asistents Aldis Pūtelis.

Pēc ražīga dienas pirmās puses cēliena savējos un lektoru no Rīgas cienājām ar gardām pusdienām Rojas vidusskolas ēdnīcā. Paldies saimniecēm! Lai aizdzītu vēlmi ar pilnajiem punčiem pasnaust, aicinājām bibliotekārus uz otro stāvu, lai palielītos ar savām telpām un grāmatu krājumu, kā arī vismaz attāli – no balkona – pasveicināt jūru.

Semināra turpinājumā Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa pastāstīja par aktualitātēm šī gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumos, pēc tam atkal lielījāmies mēs – sākot ar mūsu bibliotēkas pirmsākumiem 1947. gadā kā Lubezeres pagasta Rojas ciema bibliotēkai ar vienu istabiņu privātā mājā un vienu darbinieku, līdz bagātajiem z/k „Banga” laikiem un bibliotēkas darbu tagadējā kultūras centra telpās, kad vadību pārņēma ilggadējā vadītāja Ilga Ekmane un pirmoreiz sāka strādāt arī otra bibliotekāre Anna Ratniece. Viņu vēlāk pārvilinājuši darbā Mērsragā, un viņas vietu ieņēma, no Dundagas ieprecoties, Rojā ievilinātā Lolita Paegle. Un tad jau līdz šodienai, kad, pārdzīvojušas pārvākšanos uz vienu istabu draudzes namā Saules ielā un atpakaļ, esam vienota, mūsdienīga Rojas novada bibliotēka.

Atmiņā paliekošākā un sirsnīgākā neapšaubāmi bija noslēguma daļa ar ziediem, dāvanām, labiem vārdiem un grupas „Roja” dziesmām. Paldies, puiši, skaistākās meitenes Talsu reģionā joprojām dungo jūsu melodijas! Savukārt mūsu sveicējus cienājām ar gardu kūku un, lai arī tās nosaukums palicis nezināms, galvenais, ka visi reģiona bibliotekāri tagad zina, kur tādu var pasūtīt – baltajā namiņā pie Ritas! 70 svecīšu nebija, jo taupīsim spēkus mums novēlētajiem turpmākajiem 70 – pūtīsim uzreiz visas 140!

Paldies kolēģiem par labajiem vārdiem šai reizē un atbalstu, ikdienā kopā strādājot! Paldies Rojas novada domei, ka mūsu bibliotēkai ir, ar ko lepoties! Paldies visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja, lai pirmā mūsu dižošanās izdotos! Novembra otrajā pusē dosimies dižoties ar Rojas novadu Talsu Galvenās bibliotēkas apmeklētājiem.

Irēna Svitiņa