"Mana līdzdalība Rojas nākotnei"

alt

No š. g. 21. novembra līdz 2018. gada 31. janvārim Rojas novadā tiek realizēts projekts “Mana līdzdalība Rojas nākotnei ” (Nr. 2-25/58).

Projekta  mērķis ir: veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Rojas novadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks organizētas šādas aktivitātes:  jauniešu un Rojas pašvaldības darbinieku diskusija ”Kā pilnveidot darbu ar jaunatni Rojas novadā?”, jauniešu un politikas veidotāju forums “Kāpēc man palikt/ atgriezties Rojā?”, jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs „Es - Eiropai”, jauniešu un Rojas pašvaldības darbinieku diskusija ”Mēs Rojas nākotnei”.

Projekta laikā tiks izstrādātas rekomendācijas jaunatnes darba uzlabošanai Rojas novadā,  izstrādāts politikas veidotāju un jauniešu sadarbības plāns, izstrādātas rekomendācijas iesniegšanai Eiropas Savienības Padomē par tēmu „Jaunietis Eiropā – ko tālāk?”. Izstrādātās rekomendācijas tiks iekļautas Rojas novada jaunatnes politikas attīstības programmā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.