Rojas novadam savs kalendārs

20. novembrī Rojas Tūrisma informācijas centrā notika pirmā Rojas kalendāra atvēršana, ko izdevusi biedrība “Rojas poga” sadarbībā ar Rojas Tūrisma informācijas centru un Rojas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.alt

Ideja par kalendāra izdošanu Rojas TIC vadītājai Kristīnei Voldemārei briedusi jau sen, līdz pagājušajā vasarā, satiekoties vairākiem radošiem cilvēkiem, kuri apvienojās biedrībā “Rojas poga”, izdevies sen loloto ieceri īstenot.

Uz aicinājumu iesūtīt fotogrāfijas topošajam kalendāram, atsaukušies vairāk nekā 20 cilvēki. Izvēle nebija no vieglajām. Kalendārā iekļautas 14 skaistas, lielas fotogrāfijas, uz kalendāra vāka - Laura Livzinieka fotogrāfija.

“Es būšu tavs draugs”, tā rakstīts uz kalendāra. “Tieši vienu veselu gadu. Tu drīkstēsi svītrot, apvilkt, iezīmēt pa kādai sev svarīgai zīmei. Neiespējami būs manas zīmes samainīt. Viss paliks, kā noticis, bijis. Es būšu tavs draugs! Rādīšu, atgādināšu visu, kas tev un tavējiem svarīgs un nozīmīgs. Kopīgi salīdzināsim, apcerēsim un vērosim. Kā izskatījās, kā bija, un kā tas ir šobrīd.”

Kalendāra prezentācijā TIC vadītāja Kristīne Voldemāre uzsvēra, ka tā tapšanā iesaistījusies gandrīz visa Rojas sabiedrība, tomēr jāsaka, ka visvairāk darba tā tapšanā ieguldījušas “Rojas poga” meitenes – Kristīne Voldemāre, Laura Kļaviņa, Daiga Brinkmane, Baiba Rozefelde, Kristīne Sauškina, Dina Čuba, Zane Irbe-Valbaka, bet vislielākais darba smagums gūlies uz Kristīnes Voldemāres un Daigas Brinkmanes pleciem.

Interesenti kalendāru var iegādātie Rojas Jūras zvejniecības muzejā un TIC.

Dace Klabere