Pārejas posms - atkritumu apsaimniekotāja maiņa

Informējam iedzīvotājus, ka, sākot ar 2018.gada 27.martu, pašvaldības noslēgtais līgums ar “Eco Baltia VIDE”, par sadzīves atkritumu izvešanu, beigsies.alt

Meklējot risinājumus turpmākajām darbībām, Rojas novada dome pieņēma lēmumu, ka atkritumu apsaimniekošana turpmāk (sākot ar 2018. gada 29. martu) tiks uzticēta pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “Piejūra””. Līgums ar jauno apsaimniekotāju ir noslēgts uz septiņiem gadiem.

Sākot ar janvāra mēnesi, iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju. Plašāka informācija par līgumu slēgšanu tiks izziņota ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Banga”  vai mājas lapas starpniecību.

Vēršam uzmanību, ka līdz šim laikam iedzīvotājiem jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju “Eco Baltia vide”.

SIA “AAS “Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras daļas pieder deviņām pašvaldībām – Jūrmalas pilsētai, Engures, Kandavas, Tukuma, Jaunpils, Rojas, Talsu, Dundagas, Mērsraga novadam. Uzņēmums nodibināts 2001.gada 2.janvārī ar mērķi – realizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

alt