SIA “Rojas DzKU” saņem veicināšanas balvu

Šī gada 6. decembrī Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā Valsts vides dienests un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija godināja uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, kas mazina ietekmi uz vidi.alt

Šogad iekļaušanai Valsts vides dienesta veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības.

Rojas novada iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka viņi saņem viskvalitatīvāko ūdeni visā reģionā. Ar šādiem vārdiem beidzās Valsts vides dienesta pārstāves pieteikums uzņēmumam SIA “Rojas DzKU” saņemt veicināšanas balvu “Izaicinājums ceļā uz “Zaļās izcilības balvu””.  Valsts vides dienests uzņēmumu “zaļajā sarakstā” iekļauj uz trim gadiem, tā apliecinot lielu uzticēšanos un labvēlības statusu no Dienesta puses. Jāpiebilst, ka no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējiem starp laureātiem tika izvirzīti divi uzņēmumi no Latvijas – SIA “Rojas DzKU”, aiz sevis atstājot SIA “Jelgavas ūdens” ar mazāk iegūto vērtējamo punktu skaitu.

Uzņēmuma vadītājs Ivars Jaunozols izsaka vislielāko pateicību SIA “Rojas DzKU” ūdenssaimniecības vadītājam Haraldam Valdemāram, darbiniekiem Nikolajam Šeinam, Vilnim Pētersonam, uzņēmuma administrācijai un visam kolektīvam par ieguldīto darbu. Paldies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai, izpilddirektoram Jānim Pūcem, domes deputātiem par morālo un finansiālo atbalstu mūsu darbā, lai Rojas novada iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Dace Klabere