Gada nogales veikums un plāni Jaunā gada sākumam

Esam godam patriotiski pavadījuši novembri, ko visā Latvijā sauc par Patriotisma mēnesi, un nu jau varam saklausīt Ziemassvētku tuvošanos un Vecgada vakaru, kad atkal kalsim plānus Jaunajam - Suņa gadam.alt

Mūsu pašvaldībā esam daudz pastrādājuši, lai Jauno gadu sāktu ar daudzām jaunām lietām.

Esam konstatējuši, ka ir samazinājies jauniešu centru apmeklētāju skaits, jo daudzi no šī vecuma  izauguši, citi savas intereses realizē citviet, bet ēkas pašvaldībai vienalga jāuztur, tāpēc esam pavēruši plašāk šo centru durvis un nosaukuši tos par brīvā laika pavadīšanas centriem. Kā virsuzraudzību šeit vairs neveiks Sociālais dienests, bet gan Inga Lēmane, kuras jaunais amats būs brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” vadītāja, un viņas pienākums būs turēt rūpi arī par centriem Rudē, ko vadīs Māra Folkmane, un centru Melnsilā, ko turpinās vadīt Ludmila Ozola. Tāpat kā līdz šim, arī nākošajā gadā Inga Lēmane sniegs konsultācijas lauksaimniekiem Rudē.

Kamēr vēl nebija nodots ekspluatācijā Rojas stadions, daudzkārt interneta vietnēs izskanēja bažas, ka sportot gribētājiem vakaros stadiona izmantošana tiks liegta vai ierobežota, un daudzos mulsumu radīja žogs. Pašreiz ar jauno situāciju visi ir apmierināti un pieraduši. Vakaros līdz pulksten 21.00 stadions ir izgaismots un ikvienam sporta entuziastam pieejams, tikai atsaucība ir maza, tāpēc aicinu iedzīvotājus pārcelties no virtuālās vides uz sportisko realitāti!

Līdz nākamā gada martam iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus turpinās sniegt SIA “Eco Baltia vide”, bet no aprīļa to veiks atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”. Tuvākajā laikā iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt līgumus, tāpēc aicinu sekot līdzi jaunākajai informācijai!

Lielu darbu paveikusi SIA “Rojas DzKU” administrācija, iesniedzot Finanšu institūcijā “Altum” pieteikumus uz septiņu Rojas daudzdzīvokļu māju renovāciju. Visi septiņi pieteikumi ir akceptēti un, pamatojoties uz māju vecāko un iedzīvotāju vēlmēm, pašlaik tiek veiktas izmaiņas jumta vai fasāžu materiālu izvēlē un citās sadaļās. Pēc projektu izmaiņu saskaņojumu saņemšanas no Altum, nākamā gada sākumā tiks izsludināti iepirkumi uz būvdarbu vadītāja darbu veikšanu un būvniecību. Lai īstenotu šo ieceri, darba būs daudz, un paldies iedzīvotājiem par sapratni un vēlmi dzīvot skaistā, estētiski pievilcīgā vidē, protams, neaizmirstot par energoefektivitāti!

Pašreiz vēl gan nav skaidri nosacījumi, bet nākošajā gadā būs iespēja veikt nelielus ieguldījumus infrastruktūrā, jo visām 19 piekrastes pašvaldībām būs iespēja apgūt Eiropas Savienības finansējumu par kopējo summu 200 000.00 EUR. Vēl neesam atmetuši cerību, ka varētu izdoties labiekārtot peldvietu pie Rudes dīķa. Vērtēsim, kāds būs pieejamais finansējums, un ko par šo naudu varēsim paveikt!

Vēl ir dažas idejas par nākamo gadu, jo, mūsuprāt, tāds pakluss ir Kaltenes ciems un Valgalciems. Sanācām neliela interesentu grupiņa un vienojāmies par aktivitātēm šajos ciematos: 23. jūnijā plānota Kaltenes kluba ēkas nodošana ekspluatācijā pēc renovācijas, un Līgo vakara zaļumballe, bet 21. jūlijā esam ieplānojuši Kaltenes svētkus kopā ar kino vakaru. 11. augustā, kad visā Latvijā notiks Latvijas simtgades zaļumballes, mūsu novada ļaudis varēs ballēties Valgalciemā. Esmu priecīga, ka kultūras un sabiedriskās dzīves organizatores pienākumus uzņēmusies Skaidrīte Kučāne. Pēc Kaltenes kluba ēkas remonta ieplānots, ka šeit būs gan radošās darbnīcas, gan izvietoti izzinoši stendi par Kaltenes un Valgalciema vēsturi, ciematu veidošanos un zvejniecības tradīcijām, gan  iespēja jubilejām vai citiem pasākumiem izmantot zāli, tiks labiekārtots sanitārais mezgls, kas līdz šim šeit bija liela problēma, kā arī būs iespēja organizēt atpūtas nometnes.

Pašreiz notiek darbs pie jau iesāktajiem projektiem un, tā kā ieceru ir daudz, esiet cītīgi informatīvā izdevuma “Banga” lasītāji, jo gan šeit, gan mūsu pašvaldības mājaslapā informēsim iedzīvotājus par jaunumiem un notikumiem mūsu novadā.

Paldies visiem un ikvienam, kurš piedalījās Labdarības koncertā 17. decembrī gan kā dalībnieks, gan skatītājs, gan ziedotājs! Šoreiz saziedotā naudiņa tiks tām audžuģimenēm, kuras dalās ar savu mīlestību un rūpējas par tiem mūsu novada bērniem, kuru bioloģiskajiem vecākiem pietrūkusi mīlestība un labestība. Paldies kultūras centra darbiniekiem par ieguldīto darbu, radot ikvienam svētkus un iespēju šajā steidzīgajā pirmssvētku laikā baudīt labu mūziku, dziesmas un Ziemassvētku noskaņu.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa