Rojas novada nodarbināto cilvēku iespējas iesaistīties apmācībās

Vēlos informēt, ka šī gada rudenī visā Latvijā tika uzsākts vērienīgs nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides projekts, kurā var iesaistīties ikviens strādājošais no 25 gadu vecuma, arī strādājošie pensionāri un pašnodarbinātas personas.

Šo projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas izglītības iestādēm un pašvaldībām. 90% no mācību izmaksām apmaksā no projekta līdzekļiem, 10% ir pašu līdzfinansējums.

Projekts norisinās kārtās. Katrā kārtā tiek izvirzītas vairākas tautsaimniecībai svarīgas nozares, kurās Latvijas izglītības iestādes attiecīgi iesniedz savu izglītības piedāvājumu, ko izvērtē VIAA. Attiecīgi pēc tam šīs izglītības programmas tiek publicētas mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, un tad visiem interesentiem ir iespējams izvēlēties un pieteikties sev interesējošā un noderīgā izglītības programmā.

Ņemot vērā pirmās pieteikšanās kārtas pieredzi, pārsvarā visas piedāvātās izglītības programmas iespējams apgūt pilsētās, ne attālākos lauku reģionos.

Gatavojoties otrajai projekta kārtai, kas tiks uzsākta 2018. gada sākumā, sadarbojoties ar Kurzemes izglītības iestādēm, iespējams jau tagad vienoties par to, lai kādu no izglītību iestāžu piedāvātajām mācību programmām būtu iespējams realizēt Rojā, tādejādi nodrošinot iespēju vietējiem novada nodarbinātajiem iedzīvotājiem celt kvalifikāciju un iegūt papildus izglītību.

Ir saņemts mācību piedāvājumus no vairākiem tehnikumiem Kurzemē. Līdz 8. janvārim ir jāapkopo informācija par to, vai mūsu novada nodarbinātie cilvēki būtu gatavi mācīties kādā no šīm piedāvātajām programmām. Ja kādā no piedāvātajām mācību programmām būtu gatavi mācīties 8-15 nodarbinātie cilvēki, tad attiecīgā izglītības iestāde šī projekta ietvaros ir gatava šīs mācības organizēt šeit uz vietas Rojā.

Informācija par piedāvātajām izglītības programmām tehnikumos:

  1. Liepājas valsts tehnikums – jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā; jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā; mēbeļu restaurācija. Koordinators: aigija.kraukle@lvt.lv
  2. Ventspils tehnikums - jaunākās tendences un tehnoloģijas ēdienu gatavošanā;  jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu  gatavošanā un noformēšanā; elektro montieris; rasēšanas pamati; iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža; ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; konferenču un semināru apkalpošana; tūrisma produktu izstrāde; konditors. Koordinators: dana.kempele@pikc.lv
  3. Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums - konferenču un semināru apkalpošana; tūrisma produktu izstrāde; jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā; latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem; jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā. Mašīnbūves un mašīnzinību nozarē - motora remonts; automobiļa elektroiekārtu remonta pamati; metāla apstrāde ar portatīviem instrumentiem; elektronisko sistēmu remonta pamati. Koordinators: slegelmilha@inbox.lv
  4. Saldus tehnikums – konditors; pavārs; higiēnas vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem; konferenču un semināru apkalpošana; saldumu un šokolādes izstrādājumi; ģeodēzisko darbu veikšanas pamati; ēku būvtehniķis. Koordinators: iveta.kunkule@saldustehnikums.lv

Lūdzu līdz 5. janvārim atsūtīt informāciju, vai jūs vai jūsu darbinieki būtu gatavi iesaistīties kādā no šīm piedāvātajām apmācību programmām un iegūt papildus izglītību, kvalifikāciju vai citas prasmes.

Sīkāka informācija par apmācību programmām pie izglītības iestāžu koordinatoriem.

Informācija par projekta norisi un aktivitātēm Rojas tūrisma informācijas centrā, pa e-pastu: tic@roja.lv vai mobilo telefonu 28630890.

Kristīne Voldemāre,

Rojas TIC

Projekta koordinatore

alt