Noslēdzies Rojas Invalīdu biedrības projekts “Sociālās palīdzības sniegšana”

28. decembrī Rojas Invalīdu biedrībā ar plašu izstādi noslēdzās projekts “Sociālās palīdzības sniegšana” (līguma nr. 7.5/LVM/17/63), ko Invalīdu biedrība realizēja kopā ar fondu “Ziedot.lv”.alt

Projekts sākās pagājušā gada 1. martā un ilga līdz 2017. gada 31. decembrim. Tā ietvaros tika iegādāti materiāli adīšanai, pērļošanai, zīda un stikla apgleznošanai, sveču liešanai un apsveikuma kartiņu gatavošanas nodarbībām. Projekta laikā tika organizētas radošās darbnīcas projekta mērķgrupām, kurās piedalījās pieaugušie ar īpašām vajadzībām un seniori. Ilzes Šelkovas, Līvijas Semičenkovas, Valentīnas Žurovskas un Tatjanas Kirilovas vadībā projekta dalībnieki ne tikai apguva dažādus rokdarbus, bet treneres Tatjanas Kirilovas vadībā arī aktīvi sportoja, tādējādi uzlabojot un nostiprinot savu veselību. Projekta noslēguma pasākumā Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde pateicās visiem projekta dalībniekiem, bez kuru atbalsta nebūtu iespējama vērienīgā projekta īstenošana, tostarp grāmatvedei Ingai Lēmanei un sociālai darbiniecei Baibai Trūbiņai. Savukārt Baiba Trūbiņa pateicās Invalīdu biedrības priekšsēdētājai par nesavtīgo darbu un visai Invalīdu biedrības komandai, kuru pūles un uzņēmība atspoguļojas noslēguma izstādē. Patiesībā jau izstādē redzamais ir tikai daļa no projekta laikā tapušajiem darbiem, jo liela daļa no tapušajiem darbiņiem tika nogādāti fondam “Ziedot.lv” un mūsu novada ļaudīm, kuri savas vecumdienas vada Laucienes pansionātā un Ārlavas pansijā. Netika aizmirsti arī biedrības atbalstītāji un tie biedrības ļaudis, kuri domās ir kopā ar savu biedrību, bet veselības stāvokļa dēļ paši biedrības pasākumos piedalīties nevar.

Mairita Briģe

Baibas  Rozefeldes foto

alt