Kontakti un pieņemšanas laiki

altReģ.Nr.90009049685

Celtnieku iela 6, Roja, Rojas novads, LV-3264

Tālrunis/ fakss:  63269551

e- pasts: socialaisdienests@roja.lv

Sociālā dienesta vadītāja

Lāsma Pūce, tālr. 63269787

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:00 līdz 18:00;

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00;

Piektdienās no 8:00 līdz 15:00

 


 

Rojas novada Sociālā dienesta INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 63269551

 

Amats

Persona

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Sociālajā dienestā Celtnieku ielā 6, Rojā

Dienesta vadītājs

Lāsma Pūce

Tālr.:+37163269787            

Mob. t.: +37127234285     

Pirmdien :9-13 14-18

Vecākais sociālais darbinieks/darbinieks darbā ar ģimenēm ar bērniem

Iveta Briede

Tālr.:+37163269787                    
Mob. t.: +37127234287       

Pirmdien :9-13 14-18

Trešdien: 9-13 14-17

Piektdien: 9-15

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs/ Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem
un invalīdiem

Baiba Trūbiņa

Tālr.: +37163269786  

Mob.t.:+37127234288        

Pirmdien : 14-16 (rindas kārtībā)

Otrdien: 14-16 (pēc iepriekšējā pieraksta)

Piektdien: 13 -15 (pēc iepriekšējā pieraksta)

Sociālās palīdzības organizators

Inga Grosbaha

Tālrunis: +37163269786

Mob.t.+37127873075

Pirmdien: 9-13 14-18(rindas kārtībā

Trešdien: 9-13 14-17(pēc iepriekšējā pieraksta)

Piektdiena: 9-15 (pēc iepriekšēja pieraksta)

Biroja administratore/ sekretāre

Linda Gerucka

Tālrunis: +37163269551

Mob.t. +37127234286

Pirmdien :9-13 14-18

Otrdien: 9-13 14-17

Trešdien: 9-13 14-17

Ceturtdien:9-13 14-17

Piektdien: 9-15

Sociālais darbinieks darbā ar ģimeni ar bērniem

Iveta Popmane

Mob. tel. 27009369

 

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs „Varavīksne”

 „Rude”, Rude, Rojas nov.

BJIC vadītājs

Inga Lēmane

Tālrunis: +37163260290

Mob.t.+37128615578             

Pirmdien:14-16

Trešdien: 10-16

Melnsila bērnu un jauniešu iniciatīvu centra; „Varoņi”, Melnsils, Rojas novads

BJIC darbinieks

Ludmila Ozola

Mob.t.: 37126541350                                      

Pirmdien:17-21

Otrdien: 17-21

Trešdien: 17-21

Ceturtdien: 17-21

Piektdien: 17-21

Multifunkcionālais centrs „STROPS”

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs/ Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem
un invalīdiem

Baiba Trūbiņa

Mob.t.:+37127234288        

Kopienas sociālais darbinieks

Lienīte Voronova

Mob.t.:+37129410533   

Pirmdien:10-13 14-19

Otrdien: 10-13 14-19

Trešdien: 10-13 14-19

Ceturtdien: 10-13 14-19

Piektdien: 10-13 14-19

Sociālais rehabilitētājs

Ieva Krūmiņa

Mob.t.:+37128694414

Pirmdien:10-13 14-19

Otrdien: 10-13 14-19

Trešdien: 10-13 14-19

Ceturtdien: 10-13 14-19

Piektdien: 10-13 14-19