„Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības matemātikas dabas zinību un tehnikas programmu īstenošanai Talsu rajona Rojas vidusskolā”

 1. Projekta nosaukums:

„Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības matemātikas dabas zinību un tehnikas programmu īstenošanai Talsu rajona Rojas vidusskolā”

 1. Projekta īstenotāja adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads

 2. Projekta īstenošanas adrese (kur atrodas objekts): Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads

 3. Laiks, kad projekts piedalās atvērtajā projektu dienā (piem., 8.septembris 10:00 – 16:00): 8.septembris 10:00 – 14:00

 4. Kontaktinformācija: Gundega Kalniņa, 27873734, rojasvsk@inbox.lv
 5. Saite uz projekta mājas lapu: 

  http://www.roja.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=460&Itemid=488

 

 1. Projekta kopsavilkums līdz 1000 zīmēm (word count):

Lai radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs un būtiski uzlabotu dabaszinātņu (ķīmija, fizika, bioloģija) un matemātikas priekšmetu izglītības programmu kvalitāti, projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas programmu īstenošanai Talsu rajona Rojas vidusskolā” ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:

 1. Telpu renovācija ķīmijas, fizikas un bioloģijas un matemātikas kabinetos un to laboratorijās;
 2. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju,  laboratoriju speciālo mēbeļu iegāde un uzstādīšana izglītības programmu īstenošanai ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā;
 3. Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde;
 4. Projekta vadība, uzraudzība un publicitāte.

Projekts tika īstenots Rojas vidusskolā. Projekta ieviešana ilga 18 mēnešus sākot ar 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim. Kopējais projekta budžets bija 96 036.00 LVL.