Rojas novada sporta skola

altKontakti:

Sporta skolas direktore T.Kirilova

Adrese:Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, LV-3264

Mob.tālr.:   29617771

e-pasts:   sportaskola@roja.lv

Rojas novada sporta skola ir Rojas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas, organizē un veicina sporta darbu Rojas novadā. Skola nodibināta 2012.gada 8.martā.

Skolā strādā seši treneri un medmāsa. Pieciem treneriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, četriem no viņiem ir B kategorijas sporta speciālista sertifikāts, bet vienam trenerim C kategorijas sporta speciālista sertifikāts.ROJAS NOVADA SPORTA SKOLA

2017./2018.m.g. turpina uzņemt audzēkņus šādās nodaļās:

Sporta veids

 

Dzimšanas gads

Treneris

Tālr.nr.

Basketbols (zēni, meitenes)

2008.-2011.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (zēni)

2004.-2007.

R.Bārdiņa

26596360

Basketbols (zēni)

2001.-2003.

V.Dombrovskis

27080543

Basketbols (meitenes)

2003.-2006.

T.Kirilova,V.Dombrovskis

29617771

Vieglatlētika

2002.-2005.

A.Raspopova

20151466

Vieglatlētika

2006.-2009.

A.Raspopova

Burāšana

2002.-2005.

G.Reinholds

26434813

Burāšana

2006.-2009.

G.Reinholds

Koriģējošā vingrošana

2000.-2010.

L.Vērpēja

29176461

Vispārējā fiziskā sagatavotība sešgadīgiem audzēkņiem

2011.

L.Vērpēja

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Rojas novada Sporta skolā

(pamatojoties uz Prof.izgl.lik.7.panta 9.p.)

1. Audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (pēc noteiktas formas);

2. Dzimšanas apliecības vai pases kopija;

3. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, ka audzēknis drīkst nodarboties izvēlētajā sporta veidā.

Tālr. nr. informācijai 29617771, direktore T.Kirilova