TŪRISMS

Daces Krailo gleznu izstāde "Pa dvēseles stīgām"

Atpakaļ

Izstāde apskatāma no 23.04 līdz 31.05.

Dzimusi Usmeniece. Zīmēt Dacei paticis jau no pašas bērnības. Viņa domā,ka savu talantu mantojusi no vec-vec-vecmāmiņas. Pirmais nopietnais darbs tapis jau daudzus gadus atpakaļ - Lauku sēta mežmalā. Visi darbi ir fantāzijas augļi, atsevišķi darbi tapuši arī no fotogrāfijām. Dace glezno arī portretus, kurus lūguši uzzīmēt paziņas. Gleznās izmantotas eļļas krāsas, akvareļu krāsas un daži darbi ir tapuši arī no plēstiem avīžu gabaliem. Daces darbi rodas istabā pie molberta, tikai tad, kad Dace rod sevī iedvesmu, māksla top jauna. Svarīgākie darbu vērtētāji ir Daces ģimene - vīrs un dēls. Viņa ieklausās abu ieteikumos, izvērtē tos un bieži vien pēc tam darbs maina savu izskatu...

Sākums