TŪRISMS

Rojas mūzikas un mākslas skolas pieaugušo interešu izglītības nodaļas audzēkņu darbu izstāde

Atpakaļ

Izstādē apskatāmi vizuāli plastiskās mākslas pieaugušo interešu izglītības nodaļas audzēkņu mākslas darbi.

Izstāde apskatāma no 15.janvāra līdz 1.martam.

Izstādē apskatāmi sekojošu autoru darbi:

Kristīne Maslovska

Anna Štāle

Inta Avetisjana

Mairita Briģe

Niveta Grīnīte

Inese Čible

Dina Simsone

Velta Cielava

Anda Sebre

Sākums