Pakalpojumi

Būvvalde

Būvvaldes vadītājs Agris Jansons
tālr. 63232057; mob. 29273310
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264

2. stāvs, 15. kabinets
tālrunis: 63232057, fakss: 63232054
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Kas ir būvvalde?
Būvvalde ir Rojas novada domes izveidota struktūrvienība, lai veiktu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Rojas un Mērsraga novados.

Pakalpojumi