Pakalpojumi

Būvvalde

Būvvaldes vadītājs Agris Jansons
tālr. 63232057; mob. 29273310
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264

2. stāvs, 15. kabinets
tālrunis: 63232057, fakss: 63232054
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Kas ir būvvalde?
Būvvalde ir Rojas novada domes izveidota struktūrvienība, lai veiktu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Rojas un Mērsraga novados.

Pakalpojumi
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv