Pārvalde

Budžets

doc Rojas novada domes Pamatbudžeta plāns 2018.gadamdoc Rojas novada domes Speciālā budžeta plāns 2018.gadamdoc Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2018.gadamdoc Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna 2018.gadam grozījumi no 01.05.2018.doc Rojas novada domes pamatbudžeta plāna grozījumi 2018.gadam no 01.05.2018.doc Rojas novada domes pamatbudžeta plāna grozījumi 2018.gadam no 01.07.2018.doc Rojas novada domes speciālā budžeta plāna grozījumi 2018.gadam no 01.07.2018.doc Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna 2018.gadam grozījumi no 01.07.2018.xls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par janvāra mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par februāra mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par marta mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par aprīļa mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par maija mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par jūnija mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par jūlija mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par augusta mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par septembra mēnesidoc Rojas novada domes pamatbudžeta plāna grozījumi 2018.gadam no 01.10.2018.xls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par oktobra mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par novembra mēnesixls Rojas novada domes amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par decembra mēnesidoc Rojas novada domes pamatbudžeta plāna grozījumi 2018.gadamdoc Rojas novada domes speciālā budžeta plāna grozījumi 2018.gadamdoc Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna grozījumiem 2018.gadam

2017. gads

doc Rojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2017.gadamdoc Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevumu plāns 2017.gadamdoc Rojas novada domes Speciālā budžeta plāns 2017.gadamdoc Rojas novada domes pamatbudžeta plāna grozījumi 2017.gadam no 01.07.2017doc Rojas novada domes speciālā budžeta plāna grozījumi 2017.gadam no 01.07.2017doc Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna 2017.gadam grozījumi no 01.07.2017.doc Rojas novada domes pamatbudžeta plāna grozījumi 2017.gadam no 01.10.2017doc Rojas novada domes speciālā budžeta plāna grozījumi 2017.gadam no 01.10.2017doc Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna 2017.gadam grozījumi no 01.10.2017.doc Rojas novada domes pamatbudžeta plāna grozījumi 2017.gadam no 19.12.2017doc Rojas novada domes speciālā budžeta plāna grozījumi 2017.gadam no 19.12.2017doc Rojas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna 2017.gadam grozījumi no 19.12.2017.doc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par junija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi

2015. gads

doc Rojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015.gadamdoc Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevumu plāns 2015.gadamdoc Rojas novada domes Speciālā budžeta plāns 2015.gadampdf Rojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.pdf Rojas novada domes pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.pdf Rojas novada domes Speciālā budžeta plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.pdf Rojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.07.2015.pdf Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.07.2015.pdf Rojas novada domes Speciālā budžeta plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.pdf Rojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.pdf Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.doc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūnija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi

2014. gads

doc Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2014.gadamdoc Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2014.gadamdoc Rojas novada Domes speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2014.gadamdoc Rojas novada Domes Pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi no 01.10.2014doc Rojas novada Domes Pamatbudžeta izdevumu grozījumi no 01.10.2014 doc Rojas novada pašvaldības Speciālā budžeta grozījumi no 01.10.2014doc Rojas novada Domes Pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi no 01.07.2014doc Rojas novada Domes Pamatbudžeta izdevumu grozījumi no 01.07.2014 doc Rojas novada pašvaldības Speciālais budžeta grozījumi no 01.07.2014.doc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūnija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi

2013. gads

doc Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2013.gadamdoc Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2013.gadamdoc Rojas novada Domes speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2013.gadamdoc Rojas novada Domes Pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi no 01.05.2013 doc Rojas novada Domes Pamatbudžeta izdevumu grozījumi no 01.05.2013doc Rojas novada pašvaldības Speciālais budžeta grozījumi no 01.05.2013doc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesi Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesi Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesi Rojas novada Domes amatpersodoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesidoc Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi