Pārvalde

Vadība

Rojas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.

Andris Grīnbergs

Tālr. 26514956

E-pasts: andris.grinbergs@talsi.lv