Pārvalde

Vadība

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa
tālr. 63232053
mob.tālr. 29420976
e-pasta adrese: eva.karklina@roja.lv

Pieņemšanas laiks - pirmdienās 10.00 – 13.00 Rojas novada domē


Rojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Haralds Valdemārs
mob. tālr. 29136442
e-pasts: usroja@inbox.lv

Izpilddirektors Jānis Pūce
tālr. 27052492
e-pasts: janis.puce@roja.lv


Deputāti
Eva Kārkliņa, Edgars Grīnītis, Inga Otmane, Haralds Valdemārs, Guntra Stocka, Jānis Kalniņš, Mareks Štāls, Eduards Kleinbergs, Agnis Dravnieks.

Tautsaimniecības un vides komiteja:

Edgars Grīnītis, Haralds Valdemārs, Jānis Kalniņš, Guntra Stocka

 

Izglītības, sporta un kultūras komiteja:

Inga Otmane, Jānis Kalniņš, Mareks Štāls, Agnis Dravnieks

 

Sociālo jautājumu komiteja:

Jānis Kalniņš, Eduards Kleinbergs, Inga Otmane

 

Finanšu komiteja:

Eva Kārkliņa, Haralds Valdemārs, Mareks Štāls, Edgars Grīnītis, Eduards Kleinbergs, Agnis Davnieks