Pārvalde

Eiropas savienība

2007. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 171
"Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

11.6. sadaļā "Eiropas Savienība" iekļauj:
11.6.1. informāciju par iestādes kompetencē esošajiem aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
11.6.2. informāciju par iestādes lomu un uzdevumiem Latvijas interešu paušanā Eiropas Savienības institūcijās un par sabiedrības iespējām iesaistīties Latvijas viedokļa formulēšanā;
11.6.3. ziņas par informācijas avotiem jautājumos par attiecīgo nozari saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;
11.6.4. informāciju par Eiropas Savienības organizētajām darba grupām un padomēm, par amatpersonām, kas tajās pārstāv Latvijas Republiku, un kontaktpersonu, kura var sniegt informāciju par darba grupās un padomēs izskatāmajiem jautājumiem;

Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv