Tūrisms

Rojas TIC

8 attēli
Atvērt karti un objektu

Adrese: Selgas iela 14E, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads LV-3264
Mobilais telefons: +371 28630590
E-pasts: tic.roja@talsi.lv

Sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/Visit-ROJA-101235245796379/?ref=pages_you_manage

Darba laiks: 
OKTOBRIS - APRĪLIS: Pr.-Pt.: pl.9.00-17.00
MAIJĀ UN SEPTEMBRĪ: Ot.-Se: pl.10.00-18.00.

JŪNIJS - AUGUSTS: Pr.-Se: pl.10.00-18.00 un Sv.: pl.11.00 - 15.00

Valodas, kurās apkalpo: LV, ENG, RUS

 

TIC ir Rojas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas darbojas no 2001.gada augusta.

Iestādes vadītāja: Kristīne Voldemāre

TIC mērķis ir būt par atbalstu Rojas novada tūrisma attīstībai, kvalitatīvi un profesionāli apkalpot ceļotājus, tūristus, citus novada viesus, uzņēmējus un novada iedzīvotājus.

TIC-ā pieejama bezmaksas informācija par tūrisma piedāvājumu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā; Rojas novada un apvidus kartes. Pieejama informācija par sabiedriskā transporta kursēšanas grafikiem; par dabas, kultūrvēsturiskiem un citiem apskates objektiem; par aktīvās atpūtas iespējām; par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem, ceļojumu un citiem pakalpojumiem, izklaides pasākumiem un uzņēmumiem, kas šos pakalpojumus sniedz; par galvenajiem kultūras un sporta pasākumiem novadā un apkārtnē.

TIC sniegtie pakalpojumi:

 • Bezmaksas tūrisma informācija
 • Suvenīru un vietējo ražojumu iegāde ar novada simboliku
 • Tirgošanās atļaujas izsniegšana, mājražotāju tirdzniecības vietā - Selgas ielā 1R, Rojā.
 • Ekskursiju un maršrutu izstrāde
 • gida pakalpojumi

TIC galvenie darbības virzieni ir: informatīvais darbs (vākt, uzturēt, sistematizēt un atjaunot informāciju par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Rojas novadā un visā Latvijā, šo informāciju sniedzot visiem interesentiem); mārketinga aktivitātes (informatīvo tūrisma izdevumu sagatavošana, tūrisma informācijas izvietošana un aktualizēšana dažādos sociālajos tīklos; aktuālākās informācijas ievietošana Rojas novada mājas lapā, Tūrisma sadaļā,  Jāņa Sētas izveidotajā interaktīvajā Rojas novada karšu pārlūkā, dalība tūrisma gadatirgos, konferencēs, kursos, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos; tūrisma pakalpojumi (gida pakalpojumu nodrošināšana, naktsmītņu rezervēšana), kā arī dažādu tūrisma maršrutu izstrāde novada un Latvijas teritorijā. Rojas TIC pirms Zvejnieksvētkiem koordinē un pieņem svētku tirgotāju pieteikumus. Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Talsu tūrisma informācijas centru – Rojas novada tūrisma informācijas sagatavošana un aktualizēšana kopējos iespiedmateriālos un interneta resursos.Kopš 2015.gada rudens Rojas TIC organizē Rojas izstāžu zāles darbību - plāno izstāžu grafiku, sazinās ar māksliniekiem un koordinē izstāžu norisi.

Sadarbībā ar Rojas tūrisma biedrību un Rojas novada attīstības nodaļu, TIC realizē dažādus ES struktūrfondu un pārrobežu projektus.

Rojas TIC sadarbībā ar Rojas Tūrisma biedrību organizē pasākumu Rojas novada iedzīvotājiem un viesiem – „Rojas Upes svētki ”.  Tiek organizēti tūrisma sezonas atklāšanas pasākumi ar mērķi novada iedzīvotājus un viesus iepazīstināt ar tūrisma piedāvājumu Rojas novadā, kā arī dažādas izzinošas un radošas nodarbības. TIC organizē izzinošus pārgājienus pa dažādiem novada ciemiem, kuru laikā pārgājienu dalībnieki tiek iepazīstināti ar ciematu vēsturi, spilgtākajiem vēstures un sadzīves notikumiem.

Rojas tūrisma biedrība

3 attēli
Atvērt karti un objektu

Darbības teritorija: Rojas novads
Dibināšanas gads: 2011.gada februāris
Reģistrācijas nr: 40008172493
Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov., LV-3264
Faktiskā adrese: Selgas iela 14e, Roja
Kontakti: 29128403
E-pasts: rojasturismabiedriba@gmail.com

 Rojas tūrisma biedrība dibināta 2011. gada 11. februārī. Biedrībā ir apvienojušies ap 90% Rojas novada tūrisma uzņēmēji, Rojas novada dome, Rojas ostas pārvalde, biedrība „Rojas golfa klubs” un patreiz biedrībā ir 27 biedri.

Biedrības mērķi ir: 

 • veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas un vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Rojas novadā;
 • identificēt, attīstīt, un veidot tūrisma produktus un infrastruktūru;
 • veikt Rojas novada mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā tirgū;
 • piesaistīt tūrisma attīstībai dažādu ārvalstu fondu un projektu līdzekļus;
 • veicināt līdzatbildības uzņemšanos par sabiedrības attīstības demokrātiskajiem procesiem un aktīvu kalpošanu līdzcilvēkiem, īpaši tiem, kuri paši nespēj nodrošināt savu tiesību realizāciju un vajadzību piepildīšanu.

Savas līdzšinējās darbības laikā biedrība ir izdevusi informatīvo lapu par tūrisma piedāvājumiem un pakalpojumiem Rojas novadā,  sadarbojosies ar Lietuvas tūrisma reklāmas portālu www.priejuros.lt, kur ir izvietotas informatīvās reklāmas par Rojas tūrisma biedrības biedru piedāvātajiem pakalpojumiem.

Rojas Tūrisma biedrība, iepriekšējā ES projektu plānošanas periodā, aktīvi izstrādāja dažādus projektu pieteikumus, kuri tikuši arī  īstenoti:

 1. 2012.g. EZF projekts «Mazo laivu piestātne Rojā», kā ietvaros uzbūvēta laivu glabātuve ar nelielu laivu piestātni un iegādāts ūdens tūrisma inventārs-smailītes, sit on top kajaki, airu laivas un laivu aprīkojums;
 2. 2013.g. EZF „Rojas Jahtu ostas sanitārā mezgla izbūve” – Rojas jahtu ostas teritorijā izbūvēts sanitārais mezgls ar dušām, tualetēm, veļas mazgātuvi un nelielu virtuvīti, jahtu tūristu vajadzībām;
 3. 2014.g. EZF "Tūrisma aktivitāšu un apskates vietas izviede" -labiekārtota pļaviņas teritorija pie Rojas Kultūras centra, izveidojot pastaigu celiņus, apstādījumus, atpūtas soliņus, šeit plānots izvietot dažādus mūsdienīgus mākslas darbus, kas tapuši Rojā;
 4. 2014.g. EZF „Suvenīru un mājražotāju tirdzniecības vietas izveide” – tikusi labiekārtota teritorija ar piecām tirgošanās nojumēm- laivu formā, soliņiem, apstādījumiem;
 5. g. 2014. EZF „Atpūtas vietas labiekārtošana Valgalciemā” – labiekārtota plaša teritorija pie Valgalciema jūrmalas ar iekārtotiem auto stāvlaukumiem, āra wc, info stendiem, ugunskura vietu, soliņiem un pastaigu laipām;
 6. 2015.g. EZF „Rojas radošo darbnīcu un izstāžu centra izveide” – bijušās Rojas autootstas uzgaidāmo telpu pilnīga rekonstrukcija par radošo darbnīcu un izstāžu centru, kur patreiz atrodas Rojas izstāžu zāle un Tūrisma informācijas entrs.

Rojas tūrisma biedrība  2012.gadā, 2013.gadā un 2014.gadā saņēma atbalstu dalībai Tūrisma attīstības valsts aģentūras organizētajā nacionālajā valsts stendā, starptautiskajās tūrisma izstādēs Lietuvā un  Igaunijā.

Katru gadu, pavasarī, tiek  organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām Latvijas pašvaldībām, ar mērķi iepazīt tūrisma piedāvājumu un citu uzņēmēju pieredzi. Šādi braucieni ir jau bijuši uz Pāvilostas novadu, Sabiles, Kandavas pusi, Carnikavas, Salacgrīvas pusi.

No 2014. g. augusta biedrība organizē Rojas upes svētkus, kas guva plašu atsaucību, tāpēc biedrība nolēma šos svētkus organizēt katru gadu, augusta otrajā vai trešajā sestdienā. Pasākumā piesakās dažādas laivotāju komandas un veic atraktīvu nobraucienu ar laivām pa Rojas upi, no Žocenes līdz Rojai, pa ceļam veicot vēl dažus izglītojoši atraktīvus uzdevumus. Šis pasākums pēdējos gados  ir kļuvis iecienīts arī novada viesu vidū.

2015.g. un 2017.g. maijā biedrība organizēja Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu Rojā, iepzasītinot novada iedzīvotājus un viesus ar novada tūrisma piedāvājumiem.

Biedrība aktīvi sadarbojas ar Rojas novada domi un citām NVO Rojas novadā.

Rojas tūrisma biedrībā ir apvienojušies sekojoši biedri: Rojas novada dome, Rojas ostas pārvalde, biedrība „Rojas golfa klubs”, SIA"Monna", SIA "Vanaturs", SIA "Melnilkrasts", SIA "Būvserviss Roja", SIA "Vindeks", SIA "Arčers BB", SIA "Ķipītis-Roja"; SIA "Latcoals", SIA "Vēris Z",  brīvdienu māja „Re, paradīze”, SIA "Kaltene zivis", SIA "Strombuss", Laima Landmane, Rita Grende, viesu nams "Dana", SIA "Orthox", Ineta Mauriņa-Červinska, Alise Krūmiņa, SIA "Līvmale", SIA "Laimes mājas", SIA "Rožkalns", Rojas kempings, ZS "Brāļtīrumi".

Autobusu satiksme

Sabiedrisko autobusu maršruti no Rojas

Maršruts ROJA-TALSI

Roja

Talsi

Maršruts

Ceļā (h)

Kursē

06:55

7:35

Roja-Talsi

00:40

P O T C P - -

07:25

08:40

Kolka – Vandzene – Talsi - Rīga

1:15

P O T C P  S SV

07:56

08:36

Roja-Talsi

00:40

P O T C P  - -

09:00

09:40

Talsi-Upesgrīva-Roja-Talsi

00:40

P O T C P  - -

10:05

10:45

Roja-Talsi

00:40

P O T C P  S SV

11:10

12:19

Roja-Upesgrīva-Talsi

1:09

P O T C P  S SV

11:45

12:25

 Rīga - Roja-Talsi

00:40

P O T C P  S SV

13:55

14:35

Roja-Talsi

00:40

P O T C P  S SV

15:30

16:12

Kolka-Roja-Talsi

00:40

 P O T  C P  -   -

15:30

16:39

Roja-Upesgrīva-Talsi

01:09

P O T  C P  -   -

18:20

19:00

Roja-Talsi

00:40

P O T C P  S SV

18:45

19:25

Rīga - Roja-Talsi

00:40

P O T C P  S SV

19:24

20:28

Roja-Upesgrīva-Talsi

1:04

P O T C P  -  -

Maršruts ROJA-RĪGA

Roja

Rīga

Maršruts

Ceļā (h)

Km

Kursē

05:20

7:55

Mazirbe-Rīga

2:35

122,9km

P O T C P S SV

06:30

09:00

Talsi-Roja-Rīga

2:30

122,9

P O T C P S SV

07:25 11:20 Kolka-Vandzene-Talsi-Rīga 3:35 122,9 P O T C P S SV

08:30

11:00

Talsi-Roja-Rīga

2:30

122,9km

P O T C P S SV

13:40

16:10

Mazirbe-Rīga

2:30

126.4km

P O T C P S SV

17:20

19:45

Roja-Rīga

02:25

123

- - - - - - SV

18:15

20:50

Kolka-Roja-Rīga

2:35

122,9km

P O T C P S SV

Maršruts ROJA-KOLKA

Roja

Kolka

Maršruts

Ceļā (h)

Km

Kursē

06:40

07:17

Talsi-Roja-Kolka

00:37

33,6

P O T C P - -

10:10

10:47

Rīga - Mazirbe

00:37

33,6

P O T C P S SV

13:50

14:27

Talsi-Roja-Kolka

00:37

33,6

P O T C P  -  -

15:55

16:40

Rīga-Roja-Kolka

00:45

33,6

P O T C P S SV

18:45

19:20

Rīga-Talsi-Vandzene-Kolka

00:35

33,6

P O T C P S SV

20:10

20:27

Rīga - Mazirbe

00:37

33,6

P O T C P S SV

 

Tūrisms